|  | 

Thuisadministratie

Vrijwilligers dragen belangeloos een schat aan kennis en ervaring over. Kenmerkend is het rustige tempo en de persoonlijke aandacht. Er zijn geen kosten aan verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op! Het betalingsverkeer wordt ingewikkelder en er komen meer mogelijkheden. Steeds vaker komen allerlei instanties  met ingewikkelde brieven of e-mails waarop gereageerd moet worden. Geen wonder dat het soms niet meer lukt.Dan kunt u een beroep doen op het Thuisadministratieproject en komt een deskundige vrijwilliger u ondersteunen. Het kan gaan om eenmalige hulp, maar meestal om hulp die regelmatig terugkomt.

Zij bieden ondersteuning bij het:

 • ordenen van de thuisadministratie
 • verduidelijken, ordenen en afwikkelen van bankzaken
 • invullen van formulieren van instanties
 • opstellen van brieven voor of verduidelijken van brieven van instanties als de gemeente, de verzekering, het ziekenfonds etc.
 • desgewenst inschakelen van andere hulpverlening, als ouderenadviseur etc.
 • Indienen van de belastingaangifte (inkomensgrens max. € 25.000,- per jaar.)

Hoe werkt het?

 • Als u in aanmerking komt voor deze hulp dan wordt een van de vrijwilligers bij u geïntroduceerd.
 • Samen met de vrijwilliger bepaalt u wanneer en hoe vaak ondersteuning welkom is en maakt u hierover de nodige afspraken.
 • U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw administratie.
 • De vrijwilliger onderneemt niets zonder uw toestemming en mag niet optreden als uw gemachtigde.
 • Papieren en bescheiden blijven in uw bezit.
 • De vrijwilliger heeft altijd geheimhoudingsplicht.
 • Wat u met de vrijwilliger bespreekt is absoluut vertrouwelijk.
  Direct naar Thuisadministratie

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Castricum
  Type
  Thuisadministratie, Belastingaangifte
  Voorwaarden

  Het betalingsverkeer wordt ingewikkelder en er komen meer mogelijkheden. Steeds vaker komen allerlei instanties met ingewikkelde brieven of e-mails waarop gereageerd moet worden. Geen wonder dat het soms niet meer lukt. Dan kunt u een beroep doen op het Thuisadministratieproject en komt een deskundige vrijwilliger u ondersteunen.

  Welzijn Castricum

  De stichting heeft ten doel:

  • Inwoners en organisaties uit de gemeente Castricum met elkaar te verbinden om de vragen en behoeften op het gebied van welzijn samen met inwoners te vertalen naar het bestaande en nieuw aanbod van voorzieningen, opdat inwoners zo goed en lang mogelijk zelfredzaam kunnen blijven.
  • Het bevorderen van het door inwoners aan te dragen ideeën voor nieuwe activiteiten en hen te ondersteunen en begeleiden bij de opzet en uitvoering hiervan.

  De stichting tracht deze doelen te verwezenlijken in overleg met en in opdracht van de gemeente Castricum. De stichting maakt dit mogelijk door het aantrekken, ondersteunen, coachen en begeleiden van honderden vrijwilligers. De werkzaamheden van de stichting worden in belangrijke mate gefinancierd uit subsidies van de gemeenten Castricum. Daarnaast zijn er inkomsten uit aangetrokken fondsen en bijdragen van deelnemers.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.