Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

KBO-PCOB Belastingservice in Zeeland

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? Leden van KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen tegen een kleine vergoeding hun aangifte laten verzorgen door een belastinginvuller van KBO-PCOB.

Gebruik maken van deze service

Wilt u gebruik maken van deze service? Neem contact op met uw afdeling. De afdeling zoekt dan een belastinginvuller bij u in de buurt. De belastinginvuller komt bij u thuis of u wordt gevraagd om langs te gaan tijdens een inloopspreekuur. Ook als u geen afdelingslid bent kunt u een beroep doen op de belastingservice. Neem dan contact op met een afdeling bij u in de buurt.

Kosten en aansprakelijkheid

Afhankelijk van de lokale afspraken kan de belastinginvuller een kleine onkostenvergoeding vragen. Rekent u op € 10 – € 20. De belastinginvuller vult alleen eenvoudige aangiftes in. U blijft te alle tijde zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de aanvraag van zorg- en/of huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch de afdeling kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdigheid van deze service.

  Direct naar KBO-PCOB Belastingservice in Zeeland

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Zeeland
  Type
  Belastingaangifte
  Kanalen
  Loket / op locatie, Huisbezoek

  KBO Zeeland

  KBO Zeeland is een ouderenorganisatie die opkomt voor de belangen van senioren in Zeeland. Wij doen dit zowel op plaatselijk, regionaal en provinciaal  vlak. Belangrijke thema’s zijn wonen, vervoer, veiligheid en zorg. Ook ondersteunen wij de leden bij vragen op sociaal en economisch terrein. Onze ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen voeren deze individuele ondersteuning uit.

  KBO Zeeland bestaat uit 32 actieve afdelingen die plaatselijk de belangen behartigen, maar vooral een ontmoetingspunt zijn voor hun KBO leden door de uitvoering van talloze activiteiten. Wij werken t.a.v. de algemene belangenbehartiging nauw samen in het POSO (provinciaal overlegorgaan samenwerkende ouderenbonden) waar ook PCOB, deel van uitmaakt. De identiteitsgebonden belangenbehartiging voeren wij geheel zelfstandig uit.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.