|  | 

KBO-PCOB Belastingservice in Groningen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? Leden van KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen tegen een kleine vergoeding hun aangifte laten verzorgen door een belastinginvuller van KBO-PCOB.

Gebruik maken van deze service
Wilt u gebruik maken van deze service? Neem contact op met uw afdeling. De afdeling zoekt dan een belastinginvuller bij u in de buurt. De belastinginvuller komt bij u thuis of u wordt gevraagd om langs te gaan tijdens een inloopspreekuur. Ook als u geen afdelingslid bent kunt u een beroep doen op de belastingservice. Neem dan contact op met een afdeling bij u in de buurt.

Kosten en aansprakelijkheid
Afhankelijk van de lokale afspraken kan de belastinginvuller een kleine onkostenvergoeding vragen. Rekent u op € 10 – € 20. De belastinginvuller vult alleen eenvoudige aangiftes in. U blijft te alle tijde zelf verantwoordelijk voor de aangifte en de aanvraag van zorg- en/of huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch de afdeling kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdigheid van deze service.

  Direct naar KBO-PCOB Belastingservice in Groningen

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Groningen
  Type
  Belastingaangifte
  Kanalen
  Loket / op locatie, Huisbezoek

  KBO Provincie Groningen

  De KBO Provincie Groningen is de Noordelijkste en met zo’n 1.600 leden tevens één van de kleinste provinciale bonden .

  Wij zijn een belangenorganisatie van en voor mensen van 50 jaar en ouder. De 'derde levensfase' brengt vaak veel veranderingen met zich mee. Voor een evenwichtig antwoord daarop is bundeling van krachten even onontbeerlijk als onderlinge hulp en vriendschap.

  De bond stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord, opdat de integratie en gelijkwaardigheid van de ouderen binnen onze samenleving daadwerkelijk gestalte krijgen.

  Naast materieel belang wil de Bond aandacht geven aan de zingeving van het leven. De KBO biedt u dit ! Wij proberen informatief bezig te zijn, luisteren naar de wensen van de leden en zullen daar zo veel mogelijk op in spelen.  In onze grotendeels niet Katholieke provincie is het evangelie daarbij voor ons de grondslag, richtsnoer en inspiratiebron.

  Kamer van Koophandel: 
  40026565
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.