Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Excecuteur

ExcecuteurHet optreden als executeur is niet uitsluitend voorbehouden aan een notaris. Partiar is een onafhankelijke executeur van nalatenschappen, die met een ruime ervaring en goede kennis van zaken door heel Nederland werkt bij het afwikkelen van een boedel.

In het verleden werd dit gedaan door een executeur testamentair. Partiar fungeert op dezelfde manier; altijd in overleg met een notaris. Naast het te gelde maken van bezittingen en afwikkeling van schulden, regelt Partiar ook allerlei praktische zaken rondom de afhandeling van de erfenis. Dat is, in moeilijke tijden rondom een overlijden, een hele zorg minder.

Als onafhankelijke executeur neemt Partiar de gehele of gedeeltelijke afwikkeling van de nalatenschap voor u uit handen. De belangrijkste taak van de executeur is de nalatenschap zo te regelen dat alle erfgenamen ontvangen waar zij recht op hebben. Wij verzorgen de benodigde notariële stukken die de basis vormen voor de afwikkeling (bijvoorbeeld de verklaring van erfrecht) en blijven verantwoordelijk tot aan het moment van het uitbetalen van de erfdelen. Alles in samenspraak met de erfgenamen. Het is immers altijd maatwerk. Erfgenamen beslissen zelf bij belangrijke keuzemomenten en kunnen, desgewenst, nauw betrokken worden
bij de afwikkeling van de nalatenschap. Partiar heeft haar waarde reeds bewezen in de rol van executeur of gevolmachtigde.

  Direct naar Excecuteur

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Nederland
  Type
  Nalatenschap
  Kwaliteitslabels
  • NOVEX – Nederlandse Organisatie voor Executeurs

   NOVEX is een vereniging met leden die betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen en als levensexecuteur. De vereniging biedt een platform voor het delen van kennis en ervaring Daarnaast biedt NOVEX diverse opleidingsmogelijkheden. Dit met als doel om de kwaliteit te bevorderen van de individuele leden en de afwikkeling van nalatenschappen in het algemeen.

    

  Partiar B.V.

  Partiar B.V. is in 2006 gestart. De naam Partiar is afgeleid van het Latijnse werkwoord “partiare”. Partiar betekent “ik verdeel” en dat is feitelijk ook de essentie van ons vak, het executeurswerk.

  Het team bestaat uit 6 medewerkers. Met elkaar staan wij elke dag voor u klaar. U krijgt als erfgenaam uw eigen dossierbehandelaar, zodat er voor u een duidelijk aanspreekpunt is. Hierdoor is er sprake van een persoonlijke benadering en kunnen wij rekening houden met uw wensen.

  Rechtsvorm: 
  BV
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.