|  | 

Bewindvoering

Bewindvoering is een maatregel die staat omschreven in de wet, waarbij één of meer eigendommen van een persoon onder bewind worden gesteld door de kantonrechter.

  Direct naar Bewindvoering

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Drenthe, Friesland, Groningen
  Type
  Bewindvoering
  Voorwaarden

  In de wet staat vastgesteld dat: "Indien een meerderjarige als gevolg van zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn of haar vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen die hem of haar als rechthebbende toehoren of zullen toebehoren”.

  Kwaliteitslabels

  Solo Bewindvoering

  Hulp accepteren is niet gemakkelijk en dat maakt de stap naar bewindvoering groot. Solo Bewindvoering gaat op een respectvolle manier met u om, wanneer u zelf om hulp vraagt of wanneer u onder bewind bent geplaatst. Samen kijken we naar de beste oplossing op basis van uw situatie en uw problemen.

  Uw toekomst
  Solo Bewindvoering zet zich niet alleen in voor resultaten op de korte termijn. Eerst zorgen we voor acute hulp. Als uw financiële leven in een wat rustiger vaarwater komt, kijken we vooruit. Zo brengen we meer structuur in uw administratie en weet u hoe u uw inkomsten en uitgaven beter in balans kunt houden.

  Samen naar een oplossing
  We kunnen ons voorstellen dat u liever zelf de controle heeft over uw huishoudboekje. Met onze hulp weet u zeker dat u de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien, zonder dat u bang hoeft te zijn voor deurwaarders of het openen van uw post. Wij willen ons hulpplan zoveel mogelijk baseren op uw ideeën en uw inspraak. Dit maakt de situatie voor iedereen helder, inzichtelijk en wenselijk.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.