|  | 

Belastinghulp

De belastinghulp is bestemd voor alle zelfstandig wonenden in De Ronde Venen die door leeftijd en/of handicap hulp nodig hebben bij invullen van hun belastingpapieren.

  Direct naar Belastinghulp

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  De Ronde Venen
  Type
  Belastingaangifte
  Voorwaarden

  Om gebruik te maken van onze hulp moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • Je hebt de AOW gerechtigde leeftijd, of
  • je hebt nog niet de AOW gerechtigde leeftijd maar een van de volgende uitkeringen: WWB (bijstand), WIA, WAJONG, IAOW, of het minimuminkomen.
  En
  • je hebt een laag inkomen, bijvoorbeeld AOW en een klein pensioen,
  • je hebt geen inkomen in box 3 en
  • je hebt geen eigen onderneming (gehad).

  Tympaan De Baat

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.