Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Administratie Hoog Mierde

Er is bij Zorg en Welzijn ook een vrijwilliger, die u graag helpt met het op orde brengen en houden van uw administratie. Hij doet geen belastingaangiftes maar helpt u zo nodig met het invullen van formulieren en andere papieren.

  Direct naar Administratie Hoog Mierde

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Hooge Mierde
  Type
  Thuisadministratie

  Stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde

  De stichting zet zich in om de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Hooge Mierde te verbeteren en de inwoners die een zorgvraag of –probleem hebben te helpen. Daartoe worden verschillende diensten en activiteiten aangeboden. 

  De stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde is in 2011 opgericht met als doelstelling “het handhaven en waar mogelijk verhogen van het niveau van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn in Hooge Mierde, een en ander in de meest ruime zin des woords.” Zij is voort gekomen uit de gelijknamige werkgroep van de Dorpsraad Hooge Mierde, die in het kader van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP), met financiële steun van provincie en gemeente, een aantal ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in gang had gezet.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.