Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 529
529 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet u binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie u helpt als u thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld. Wie doet het huishouden? Wie brengt u naar de fysiotherapeut? Wie haalt de boodschappen? U regelt het met het Welkom thuis pakket.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
Logo Thuiszorg

Revalideren

door Noorderbreedte
Revalideren is soms nodig na een ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld nadat u een beroerte heeft gehad of een operatie heeft ondergaan. U moet weer leren om u zelf zoveel mogelijk te redden. Dat kan bij Noorderbreedte Revalidatie in Leeuwarden en in De Batting in Harlingen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Terminale zorg

door MEE & de Wering
Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers van MEE & de Wering ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Attent Zorg Thuis - Regio Dieren

door Stichting Attent Zorg en Behandeling
Onze gekwalificeerde medewerkers staan voor u klaar, met hulp en zorg op maat. Attent Zorg en Behandeling hecht grote waarde aan persoonlijke aandacht met respect voor uw wensen en omstandigheden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Vegro Thuiszorgwinkel

door Vegro
Wanneer u minder mobiel bent of u minder goed binnens- of buitenshuis kunt redden, kan Vegro u een helpende hand bieden. Vegro heeft diverse hulpmiddelen in de Thuiszorgwinkel en webwinkel die het comfort en de zelfredzaamheid in uw woning vergroten.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorgeloos Thuis

door Cordaan
U wilt zo lang mogelijk thuis wonen, maar helemaal zelfstandig lukt dat niet meer. Zorgeloos Thuis is het Volledig Pakket Thuis van Cordaan. Hiermee krijgt u de zorg en ondersteuning bij u thuis, zoals u die in een woonzorgcentrum krijgt. Ook buitenshuis kunt u begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld als u een afspraak heeft in het ziekenhuis of om boodschappen te doen. Zodat u veilig en zorgeloos thuis kunt blijven wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Cliënten Servicebureau.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg op maat voor laatste levensfase

door Careaz
De laatste levensfase is een intense fase, voor uzelf en voor de mensen om u heen. Een vertrouwde omgeving waarin u uzelf kunt zijn, speelt dan een belangrijke rol. De deskundige medewerkers van Careaz ondersteunen u en uw naasten daarbij. Wanneer het nodig is, krijgt u thuis dag en nacht die zorg en begeleiding die op dat moment bij u past. Zorg door de verzorgenden die al kent, aangevuld met medewerkers van ons specialistisch verpleegkundig team.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Na het ziekenhuis

door Zorgfix Thuiszorg
De zorgprofessionals van Zorgfix verrichten de taken die deskundigheid verlangen: algemene verpleegtaken, wondverzorging, infusen en zo meer. Maar ook hulp bij het douchen en naar de toilet gaan verlangen vaak professionele ondersteuning. Zorgtaken die niet per se door een professional hoeven te worden uitgevoerd, moeten niettemin wel worden gedaan.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg

door Careaz
U woont zelfstandig en heeft behoefte aan thuiszorg. Voor elke situatie heeft Careaz een professionele oplossing. Uw manier van leven is hierbij het uitgangspunt. Samen kijken we naar wat u en uw omgeving zelf kunnen doen en wij helpen daar waar het nodig is. Zorg persoonlijk maken, noemen we dat bij Careaz.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg

door De Westerkim
Wanneer u ernstig ziek bent en niet meer beter kunt worden, zorgen wij graag voor u. Dat kan bij ons of bij u thuis zijn. Het is dan belangrijk dat u in alle rust, tijd kunt doorbrengen met uw dierbaren en zich kunt voorbereiden op een afscheid en einde van het aardse leven. Wij willen in deze periode om u en uw naasten heen staan.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorggroep Oosterlengte: Wijkverpleging

door Zorggroep Oosterlengte
Woont u zelfstandig en heeft u verpleging en verzorging nodig in verband met een aandoening of handicap? Dan kunt u wijkverpleging krijgen van Thuiszorg Oosterlengte. Wij bieden u de verpleging en verzorging die in uw situatie nodig is.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Dagbehandeling

door Noorderbreedte
Dagbehandeling is bedoeld om u te leren omgaan met de beperkingen die het gevolg zijn van uw ziekte of aandoening. U komt meerdere dagdelen per week bij ons oefenen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Vrijwillige Palliatieve en Terminale Ondersteuning Westerkwartier

door Vredewold
Mensen die ernstig ziek zijn en weten dat het einde nabij is, willen het liefst thuis sterven of in een omgeving die hier zoveel mogelijk op lijkt. Het verzorgen van een naaste is gedurende deze periode vaak erg zwaar voor de mantelzorger(s), ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg

door Amaris
In de laatste fase van uw leven kunnen de gespecialiseerde zorgmedewerkers van Amaris u thuis verzorgen en steunen. Wij houden hierbij rekening met de dingen die waardevol zijn voor u. En wij nemen de tijd om naar u te luisteren en uw vragen te beantwoorden. Wij zijn er voor u en uw naaste(n).
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg aan huis

door Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten, Klaverweide
Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie) en wilt u thuis blijven wonen, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Geplande zorg wordt afgesproken en op afroep wordt hulp geboden voor urgente zorg.
Meer info »
Toon meer