ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 681
681 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet je binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie je helpt als je thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld, zoals huishouden, bezoek aan de specialist en zorg voor een naaste. Met het Welkom thuis pakket biedt de ledenvereniging hulp. Zo weet je
zeker dat thuis alles goed geregeld wordt en dat je in alle rust kunt herstellen. Je stelt het pakket in overleg met de ledenadviseur samen.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
UnderWunder

UnderWunder

door Ledenvereniging
Veilig en zelfverzekerd ondanks urineverlies. Heb je wel eens last van urineverlies tijdens het wandelen of sporten? Of als je moet lachen? Het kan iedereen overkomen. Toch is het ongemakkelijk. Met ondergoed van UnderWunder zijn die momenten voorgoed voorbij. Het ondergoed vangt urineverlies onzichtbaar op. En het ziet er nog hip en modieus uit ook. Voel je veilig en zelfverzekerd!
Meer info »
 • Vangt onzichtbaar op
 • Hip en modieus ondergoed
 • Ook voor mannen
Logo Thuiszorg

Thuiszorg bij NAH

door WZH
Zoekt u ondersteuning bij het omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel waardoor u zelfstandig thuis kunt blijven wonen? Met onze gespecialiseerde thuiszorgteams van WZH Thuiszorg is het mogelijk. Zo kunt u de regie blijven voeren over uw leven en de keuzes maken die voor u belangrijk zijn.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleging en Verzorging

door TSN Thuiszorg
TSN biedt u Verpleging & Verzorging thuis. In diverse regio’s bieden we ook specialistische verpleegkundige zorg. Daarnaast besteden we veel aandacht aan voorlichting en preventie, want het gaat er om dat u zo lang mogelijk gezond blijft. We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zelfstandig ondersteund wonen

door Stichting Wijk-Zorg
Stichting Wijk-Zorg exploiteert aan de Akkerkers te Oldenzaal een kleinschalige woonvorm.
Het gebouw kent 9 appartementen, waarvan 8 uitermate geschikt voor bewoning door b.v. echtparen. Tevens is er een appartement aanwezig voor tijdelijke opvang cq respijt zorg.
U woont zelfstandig met het gemak van de thuiszorg 'onder dak'. Naast het reguliere zorgaanbod worden ook aanvullende diensten geboden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg in Friesland van ZuidOostZorg

door ZuidOostZorg
Als u thuiszorg wilt in Friesland kunt u terecht bij ZuidOostZorg. Wij hebben verschillende thuiszorg locaties door Zuidoost Friesland en kunnen u hiermee een uitstekende service bieden. Daardoor kunt u zo lang mogelijk comfortabel thuis in uw vertrouwde omgeving blijven wonen met uw persoonlijke wensen centraal.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Joris Zorg: Joris Thuis

door Stichting Sint Joris
Joris Thuis is een thuiszorgteam van verpleegkundigen en verzorgenden. Ze werken bij thuiswonenden cliënten in met name de gemeenten Eersel en Oirschot. Joris Thuis zorgt ervoor dat u altijd dezelfde gezichten ziet. Vertrouwd en persoonlijk.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verzorging & Verpleging

door Patyna
Wij zijn er voor u als u thuis hulp nodig heeft. Wij ondersteunen u bij uw dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden. Ook helpen wij u bij verpleegkundige handelingen, zoals wondbehandeling en het innemen van medicijnen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

TMZ thuiszorg Twente: alle zorg in huis

door TriviumMeulenbeltZorg
Op zoek naar thuiszorg in Twente? Vertrouw op TMZ. Wij bieden veel mogelijkheden: van wijkverpleging tot personenalarmering, van dagbesteding tot zeer specialistische zorg in samenwerking met het ziekenhuis. Huishoudelijke ondersteuning bieden wij niet, daarvoor verwijzen we u naar het WMO-loket van uw gemeente.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Volledig pakket thuis

door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
n de woonzorgzones (een straal van één kilometer om onze locaties) is het mogelijk om met een indicatie voor zorg met verblijf, thuis te blijven wonen en toch de hulp te krijgen die u nodig hebt. Deze hulp noemen we het Volledig Pakket Thuis (VPT). Binnen dit pakket kunt u dag en nacht een beroep doen op de medewerkers van de thuiszorg. U combineert daarmee de voordelen van het zelfstandig wonen met de complete zorg van een zorglocatie.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg in Nunspeet

door Zorggroep Noordwest-Veluwe
Uw eerste aanspreekpunt voor thuiszorg in Nunspeet is een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke regelfunctie. Hij of zij organiseert de zorg vanaf uw eerste indicatiestelling tot het laatste zorgmoment. De wijkverpleegkundige werkt nauw samen met de wijkteams, uw huisarts en andere zorgorganisaties.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Evean: Zorg tijdelijk overdragen

door Evean
Zorgt u voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is? Dat kan zwaar zijn. Vooral als degene voor wie u zorgt niet alleen thuis kan zijn. Het is belangrijk dat u de zorg af en toe kunt overdragen. Bijvoorbeeld door respijtzorg of logeeropvang. Dan heeft u even tijd voor uzelf en raakt u niet overbelast.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Atlant Zorg Thuis

door Atlant
Uw eigen thuis, zelfstandigheid en privacy wilt u graag behouden. Maar hoe moet dat als het niet meer goed lukt alles zelf te regelen? Dan kunt u een beroep doen op Zorg Thuis van Atlant. Als omwonende van onze woonzorgcentra Koningin Wilhelmina, Sprengenhof, De Loohof, Berghorst en Berkenhove of als huurder bij Berghorst of Berkenhove kunt u gebruik maken van alle diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn die wij ook aan de cliënten in de woonzorgcentra bieden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuisbegeleiding

door Amsta
Woont u thuis, maar heeft u wel begeleiding of behandeling nodig, of een lichte zorgvraag? Ook dan kunt u rekenen op de ondersteuning van Amsta. De ondersteuning voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking is altijd op maat en in overleg met u. En als dat nodig is overleggen wij met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, een welzijnsorganisatie, het wijkzorgteam of de GGZ.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Revalideren bij Patyna

door Patyna
Wanneer u moet herstellen of revalideren na bijvoorbeeld een operatie, ziekte of ongeval kunt u terecht bij Patyna. De zorg is erop gericht dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt om uw leven en ritme weer op te pakken, eventueel met zorg en behandeling van Patyna.
Meer info »
Toon meer