ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden : 681
681 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet je binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie je helpt als je thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld, zoals huishouden, bezoek aan de specialist en zorg voor een naaste. Met het Welkom thuis pakket biedt de ledenvereniging hulp. Zo weet je
zeker dat thuis alles goed geregeld wordt en dat je in alle rust kunt herstellen. Je stelt het pakket in overleg met de ledenadviseur samen.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
UnderWunder

UnderWunder

door Ledenvereniging
Veilig en zelfverzekerd ondanks urineverlies. Heb je wel eens last van urineverlies tijdens het wandelen of sporten? Of als je moet lachen? Het kan iedereen overkomen. Toch is het ongemakkelijk. Met ondergoed van UnderWunder zijn die momenten voorgoed voorbij. Het ondergoed vangt urineverlies onzichtbaar op. En het ziet er nog hip en modieus uit ook. Voel je veilig en zelfverzekerd!
Meer info »
 • Vangt onzichtbaar op
 • Hip en modieus ondergoed
 • Ook voor mannen
Sensara Leefstijlmonitoring

Sensara Leefstijlmonitoring

door Jinca
Leefstijlmonitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende mensen. Deze informatie geeft zorgmedewerkers die de cliënt met dementie begeleiden, en de mantelzorgers, een beter beeld van de actuele situatie. Zonder dat er camera’s aan te pas komen, biedt het systeem mogelijkheden om te monitoren aanvullend op de reguliere bezoeken. Met behulp van leefstijlmonitoring zie je een crisissituatie vaak eerder aankomen, waardoor je eerder kan ingrijpen.
Meer info »
 • Vroegsignalering risico's
 • Voor professionals
 • Privacy gewaarborgd
Spiqle Agenda

Spiqle Agenda

door Jinca
De Spiqle agenda helpt om op eenvoudige wijze structuur aan te brengen in het dagelijks leven van mensen met bijvoorbeeld geheugenverlies, moeite met de dagstructuur of in de begin- of middenfase van dementie. Uw naaste ervaart meer zelfstandigheid en blijft goed op de hoogte met deze digitale agenda.
Meer info »
 • Structuur bij dementie
 • Geeft vertrouwen
 • Steun voor mantelzorg
Zelfredzaamheidskoffer

Zelfredzaamheidskoffer

door Jinca
De Zelfredzaamheidskoffer biedt hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten, transferverpleegkundigen en zorgtrajectbegeleiders kunnen zo op dezelfde wijze hun zorgvragers en mantelzorgers voorlichten over allerlei handige hulpmiddelen om de zelfredzaamheid van onze cliënten te bevorderen. De hulpmiddelen bestaan uit traditionele hulpmiddelen én innovatieve digitale producten en diensten.
Meer info »
 • Zelfredzaamheid
 • Professioneel advies
 • Ook digitale diensten
Logo Thuiszorg

Persoonlijke verzorging

door Viattence
Persoonlijke verzorging is van grote invloed op de wijze waarop u zich voelt en hoe u in het leven staat. Is de verzorging van uzelf even te zwaar? Wilt u wat assistentie bij de dagelijkse verzorging? Dan bieden wij u hulp bij de dagelijkse verzorging. Viattence biedt verzorging thuis in Epe, Heerde, Vaassen en Wezep.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg aan Huis/wijkverpleging/thuiszorg

door Stichting Warande
Ook als uw gezondheid wat minder wordt. Met zorg aan huis krijgt u thuis de verzorging of de verpleging die nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg Gezellig: Verpleging en verzorging

door Thuiszorg Gezellig
Hulp en ondersteuning bij uw persoonlijke en verpleegkundige zorg, met als doel u zo comfortabel en zelfstandig mogelijk te verzorgen in uw eigen omgeving. Denk hierbij aan ondersteuning bij het wassen, douchen en kleden. Ondersteuning bij medicatie, wondzorg of verpleegkundige zorg.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorgcirkel: Hulp bij bemiddelen regio Zaanstre​ek/Waterland en Purmerend

door Stichting De Zorgcirkel
Heb jij thuiszorg nodig? Of zoek je naar een andere woonplek, omdat het thuis niet meer gaat? Ons bemiddelingsbureau Zorg & Dienstverlening helpt jou graag. De Zorgcirkel heeft verschillende zorgarrangementen, zodat wij jou altijd iets op maat kunnen bieden. Onze consulenten kunnen jou direct informeren of een afspraak met jou maken.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verzorging, verpleging en begeleiding

door Trimenzo
Trimenzo kan u bijvoorbeeld assisteren met het opstaan, wassen en aankleden of het klaarzetten en/of toedienen van medicijnen. Ook kunnen wij u verpleegkundige hulp bieden zoals het verzorgen van wonden, stomaverzorging, injecteren, toedienen van sondevoeding of uw mantelzorger assisteren bij het omgaan met de eerste tekenen van beginnende dementie. We kunnen u ook met begeleiding helpen om structuur in uw dagelijkse activiteiten aan te brengen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Terminale zorg

door Chalcedoon Zorg
Als u of een dierbare van u in de laatste levensfase van zijn of haar leven is dan komt er veel op u af. Wij kunnen u in deze fase ondersteunen door zorg op maat te leveren.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Palliatieve zorg

door Amaris
In de laatste fase van uw leven kunnen de gespecialiseerde zorgmedewerkers van Amaris u thuis verzorgen en steunen. Wij houden hierbij rekening met de dingen die waardevol zijn voor u. En wij nemen de tijd om naar u te luisteren en uw vragen te beantwoorden. Wij zijn er voor u en uw naaste(n).
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg

door Stichting Woon- en Zorgcentrum Avondlicht
Wij bieden (huishoudelijke) zorg thuis in de directe omgeving van Avondlicht. Wij bespreken graag met u onze mogelijkheden hierin.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging

door Woon- en Zorgcentrum De Vriezenhof
Wij bieden zorg, ondersteuning en begeleiding aan zowel ouderen als jongvolwassenen in Vriezenveen en directe omgeving. Door ons werkgebied af te bakenen, lukt het ons om met veel passie kwalitatief goede zorg te bieden. U kent per slot van rekening onze medewerkers en zij kennen u. Want wat is er fijner dan een bekend gezicht? Daarmee scheppen we een band van vertrouwen en zijn wij nauw bij u betrokken.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg bij u thuis, voor ouderen met dementie

door Interzorg
Als u thuis woont en het begin van dementie is vastgesteld, kunnen wij u een helpende hand bieden. De zorgbegeleiders van ons team Wijkzorg zijn daarin deskundig en ervaren. Zij werken samen met u, mantelzorgers, huisarts en eventuele andere zorgaanbieders. Juist met deze ondersteuning kunt u zo lang en zo goed mogelijk op uw vertrouwde plek blijven wonen. Om dat optimaal mogelijk te maken, bieden wij ook extra service in uw wijk.
Meer info »
Toon meer