Vind hier uw zorgkantoor >>zorgkantoren

Zorgkantoren, hoezo?

Zorgkantoren helpen iedereen bij het regelen van langdurige zorg. Langdurige zorg is zorg voor mensen die langere tijd intensieve zorg nodig hebben. Dat zijn mensen met een beperking of een chronische ziekte en kwetsbare ouderen.

U regelt langdurige zorg samen met uw zorgkantoor. Langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of u langdurige zorg mag ontvangen. Deze beoordeling noemen we een indicatie.

Contactgegevens van alle zorgkantoren in Nederland

Alleszelf.nl biedt de contactgegevens van alle zorgkantoren in Nederland. U kunt hiervan gebruik maken als u langdurige en/of intensieve zorg thuis nodig hebt. De meeste zorgkantoren hebben twee ‘ingangen’ met vaak eigen contactgegevens:

1. Toewijzing

Als u ‘zorg in natura’ ontvangt of wilt ontvangen. In zo’n geval krijgt u zorg en hulp via een zorgaanbieder met wie het zorgkantoor een contract heeft afgesloten.

2. Persoonsgebonden budget

Wilt u de hulp of ondersteuning zelf regelen? Dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente. U krijgt recht op een geldbedrag waarmee u zelf mensen of organisaties inschakelt om de zorg aan u te leveren. Voor dit pgb betaalt u ook een eigen bijdrage aan het CAK.

Zorgkantoren Keuzehulp

In de Keuzehulp van Alleszelf.nl vindt u uw zorgkantoor. Kies uw locatie in het filtermenu.

 

De gegevens zijn gebaseerd op bureauonderzoek. Klopt er iets niet of hebt u andere gegevens? Laat het ons gerust weten, dan passen we het aan. Klik hier voor uw mail aan zorgkantoren@alleszelf.nl

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: