Vijf vragen

Resultaten onderzoek november 2015

Veel ouderen en mantelzorgers hechten grote waarde aan nuttige informatie om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Er is vooral behoefte aan informatie over woningaanpassing, klussen en omgang met de computer. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van Alleszelf.nl in oktober en november 2015.

155 Inzenders

Alleszelf.nl wil ouderen helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, tot op de hoogste leeftijd. Vanaf 26 oktober 2015 hebben we ca. 3.000 nieuwsbriefabonnees en sitebezoekers vijf vragen voorgelegd. Via die vragen wilden we leren wat ouderen kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en hoe Alleszelf.nl daar rekening mee kan houden. Hieronder de belangrijkste uitkomsten, gebaseerd op 155 inzendingen.

Ouderen grootste doelgroep

Allereerst zien we dat ouderen de grootste groep vertegenwoordigen onder de invullers van de vragenlijst. Ook mantelzorgers zijn ruim vertegenwoordigd. Degenen die beroepsmatig betrokken zijn bij ouderen, maken circa tien procent van het totaal uit. In de categorie ‘anders’ kwamen bijvoorbeeld mensen voor die zowel ouder zijn, als vrijwilliger.

Op welke wijze bent u betrokken bij ouderen?

pb11

Zo lang mogelijk in huidige woning

Wanneer de gezondheid van ouderen het laat afweten wil ruim de helft toch zo lang mogelijk in de huidige woning blijven wonen. 15% Wil verhuizen naar een woning met zorg en toezicht en nog eens 15% naar een meer geschikte woning.

Wat zou men doen wanneer de gezondheid het laat afweten?

pb22

Goede informatie en advies

Mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, zijn vooral gebaat bij goede informatie en advies, technische oplossingen in huis en huishoudelijke hulp. Zij lezen daarover graag tips op Alleszelf.nl. Ook omgaan met de computer vindt men belangrijk, hoewel enkelen betwijfelen of dat voor alle ouderen van toepassing is. Opmerkelijk is verder dat eenzaamheid vaak wordt genoemd, maar middelen om eenzaamheid tegen te gaan, zoals gespreksgroepen en ontmoetingsgelegenheden, weinig belangstelling hebben.

Onderwerpen op Alleszelf.nl die men met belangstelling volgt

pb3

 

Flexibele hulp en woningaanpassing

Wat helpt ouderen het beste om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen? Uit de grote variatie van inzendingen springen twee onderwerpen eruit: (flexibele) hulp en het aanpassen van de huidige woning.

Wat helpt ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen?

pb4

Onduidelijk waar hulp voor klussen te vinden

Bij ‘hulp’ denken ouderen voor een deel aan de afgenomen budgetten voor hulp in de huishouding. Maar ook aan klussen die vaak blijven liggen omdat deze niet tot de taak van de huishoudelijke hulp behoren, maar die toch moeten gebeuren: de tuin doen, een klemmende deur repareren of een struik verwijderen. Men weet vaak niet waar men voor dergelijke klussen terecht kan. Die hulp moet wel betaalbaar zijn, klinkt in de reacties door. Ouderen willen niet steeds weer mantelzorgers voor deze klussen inzetten. Men schakelt dan liever handige mensen via een (vrijwilligers)organisatie in. Enkelen gaven aan wel een budget (knipkaart) te willen hebben om dergelijke klussen te kunnen laten uitvoeren.

Ondersteuning bij woningaanpassing

Ouderen hechten daarnaast vooral belang aan mogelijkheden om de woning aan te passen. Daarbij gaat het niet alleen om grote bouwkundige ingrepen als het plaatsen van trapliften of een toilet op de slaapverdieping, maar ook om kleine technische oplossingen zoals handgrepen in de badkamer. Men realiseert zich dat er allerlei nieuwe technische mogelijkheden zijn, zoals ‘sensoren’ en ‘mogelijkheden van domotica’ maar men heeft daar behoefte aan ondersteuning. Iemand die de woning eens doorloopt en wijst op alle mogelijkheden die het comfortabel en zelfstandig wonen ondersteunen.

Lees hier het persbericht

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: