[Persbericht, 2 februari 2016]

Bijna 50 welzijnsorganisaties op één platform. Dienstenaanbod steeds beter in beeld op Alleszelf.nl

Vanaf 1 februari 2016 toont Alleszelf.nl als eerste en enige op één plek 18 soorten diensten voor ouderen in 84 gemeenten van 48 welzijnsorganisaties. Met 415 nieuwe vermeldingen kunnen ouderen daarmee in 22% van alle gemeenten in Nederland gemakkelijk en snel oplossingen vinden om langer zelfstandig te blijven wonen. Het gaat daarbij om diensten zoals informatie en advies, klussen, maaltijden en boodschappendiensten. Het aanbod staat op Alleszelf.nl/welzijn.

Bekend maakt bemind

Veel ouderen, hun netwerk en hulpverleners zijn onbekend met de ondersteuning door welzijnsorganisaties om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het aanbod is namelijk vaak slecht te vinden. Daar komt bij dat de mantelzorgers onder de gebruikers niet per se in de directe nabijheid en in de gemeente van de aanbieder en oudere wonen. Zo wees onderzoek onlangs uit dat kinderen gemiddeld op 29,5 km van hun ouders wonen (Bron RUG/Parool). Daarnaast hebben sitebezoekers uit maar liefst 54 gemeenten aangegeven dat zij ook het welzijnsaanbod willen zien op Alleszelf.nl. Recent onderzoek onder deze bezoekers wees ook uit dat de informatiebehoefte groot is. Daarom maakt Alleszelf voor het eerst in Nederland deze diensten online toegankelijk. In totaal staan er al 86 gemeenten met welzijnsaanbod op Alleszelf.nl. Naar schatting is een derde van alle welzijnsorganisaties vermeld.

Marktindicator

De vermelding van het welzijnsaanbod van 18 soorten diensten op Alleszelf.nl is een mooie marktindicator. Maar liefst 90% van de welzijnsorganisaties biedt informatie en advies. Twee derde van de organisaties biedt activiteiten, cursussen, ontmoetingsmogelijkheden en mantelzorgondersteuning. Minder dan een derde van de welzijnsorganisaties biedt een meldpunt ouderenmishandeling en/of eenzaamheid, een restaurant, rouwverwerking, dagverzorging, tuindiensten en personenalarmering.

Bekijk hier de tabel met het dienstenoverzicht van welzijnsorganisaties op Alleszelf.nl.

Gemiste kans

“Als je ziet hoeveel diensten er zijn, is het toch een gemiste kans om dit niet inzichtelijk te maken voor alle ouderen en mantelzorgers van Nederland?”, aldus initiatiefnemer Hugo van den Beld. “We zien het als een compliment en erkenning van de noodzaak dat zich ook al een aantal grote welzijnsorganisaties zoals Combiwel in Amsterdam, Versa Welzijn in Hilversum, Swon seniorennetwerk in Nijmegen en Trajekt in Maastricht laten vermelden. De Traverse Groep en de Woej zijn de organisaties met het grootste dienstenaanbod. Maar het liefst hebben we alle aanbieders en zoveel mogelijk hofleveranciers zodat álle ouderen goed geholpen worden.”

Over Alleszelf.nl

Sinds 2014 is Alleszelf.nl het enige platform in ons land dat zich uitsluitend richt op ouderen en hun eigen kracht centraal stelt. Objectief, onafhankelijk en deskundig helpt het platform ouderen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie of een interview kunt u contact opnemen met Hugo van den Beld, info@alleszelf.nl en 06-81715500. Een lijst van de gemeenten waarvan onze gebruikers hebben gezegd dat ze daar het welzijnsaanbod van willen zien is op verzoek verkrijgbaar.

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: