ouderenbondenOok als u een hoge leeftijd bereikt, kunnen ouderenbonden belangrijk zijn. Ze bieden onder andere persoonlijk advies, helpen bij uw belastingaangifte en organiseren activiteiten voor ontmoeting en contact. Alleszelf.nl zet de voordelen van ouderenbonden voor u op een rij.

Vier ouderenbonden

In Nederland zijn vier grote ouderenbonden of -organisaties landelijk actief. Er is één ‘algemene’ bond, de ANBO, één bond met een christelijk-sociaal gedachtengoed (de PCOB) en één van katholieken huize (de Unie KBO). Ook is er een organisatie die de belangen van allochtone ouderen behartigt: de NOOM. Wat doen deze bonden voor mensen op hoge leeftijd? Alleszelf.nl zoekt het voor u uit.

Verantwoording

Dit bericht gaat over Nederlandse ouderenbonden die landelijk actief zijn. Daarbij baseren we ons vooral op informatie van de landelijke websites van deze ouderenbonden. Een enkel onderdeel is na contact met individuele bonden toegevoegd of gewijzigd. Veel bonden hebben honderden lokale afdelingen of teams. Deze kunnen we niet allemaal onderzoeken. Daarom hebben we per organisatie en verspreid over het land ook de informatie van drie, veelal willekeurig gekozen lokale afdelingen of teams bekeken die op of via de landelijke bondwebsites getoond is. Hiervoor keken we specifiek naar het structureel aanwezige aanbod. Oftewel het aanbod waar individuele ouderen direct baat bij hebben als zij zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. We hebben de dienstverlening niet zelf uitgeprobeerd. Datum van onderzoek is 17 en 18 mei en 28 juni 2016. Wat zijn uw ervaringen? Deel die onderaan dit bericht.

Algemeen

Alleszelf.nl toont altijd concrete oplossingen voor individuele mensen. Dat doen we ook hier. Tegelijkertijd is het goed om aan te geven dat alle ouderenbonden aan belangenbehartiging doen. Ze komen op voor de positie van ouderen ten aanzien van onder andere zorg, inkomen en huisvesting. Ook doen de organisaties via hun site, nieuwsbrieven en/of magazines aan informatievoorziening. ANBO, PCOB en Unie KBO bieden leden daarnaast korting op bijvoorbeeld schade- en zorgverzekeringen, de inkoop van energie, reizen, maaltijden en de rijbewijskeuring. Ook organiseren de organisaties bijeenkomsten, zowel landelijk als lokaal.

ANBO – “Dé belangenorganisatie voor senioren”

ANBO Ouderenbonden

De ANBO “komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland. (…) Keuzevrijheid en zelfstandigheid staan voorop”, aldus de eigen website. Individueel lidmaatschap bedraagt €40 per jaar. De ANBO biedt de volgende individuele diensten.

 • Belastingservice: leden met een verzamelinkomen tot €35.000 (alleenstaanden) en €50.000 (gehuwden en samenwonenden) kunnen gebruik maken van de gratis Belastingservice. Vrijwilligers komen naar u toe om u te helpen bij het invullen van het belastingaangifteformulier, zorg- en huurtoeslag. Voor deze service rekent de ANBO alleen een onkostenvergoeding voor reis-, kopieer- en printkosten van maximaal €12,00.
 • Raad & Daad op vier manieren:
  • op internet staat een digitale vraagbaak met vragen én antwoorden over inkomen, gezondheid en wonen. Leden hebben toegang tot een afgeschermd gedeelte waar extra serviceproducten beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld een checklist keukentafelgesprek en voorbeeldbezwaarschriften;
  • leden kunnen bellen en mailen met de Raadslijn voor ‘gedegen en praktische informatie’ rond inkomen, wonen en zorg. Bijvoorbeeld over hulpmiddelen en het indienen van een bezwaarschrift;
  • voor hulpvragen waar persoonlijke ondersteuning bij gewenst is kan men hulp krijgen van de ANBO Consulent. Dit zijn deskundige vrijwilligers die leden o.a. helpen bij het ordenen van de financiële administratie en de voorbereiding op en bijwonen van een keukentafelgesprek met de gemeente;
  • de groep kwetsbare eenzame ouderen kan bezoek aan huis krijgen van ANBO’s Sociaal Netwerker. Hij of zij helpt een eenzame oudere om weer een actief sociaal leven te krijgen door ze te enthousiasmeren voor deelname aan lokale activiteiten, ze in contact te brengen met leeftijdsgenoten, maar ook door ze regelmatig te bezoeken en samen een uitstapje te maken.
 • Hulpfonds woningaanpassing. Als uw gemeente een door u gewenste woningaanpassing niet wil betalen, kunt u een beroep doen op het ANBO Hulpfonds Woningaanpassingen. Voor gebruik van dit fonds zijn specifieke voorwaarden; zo mag de aanvraag niet hoger zijn €1.000 per woning en mag u geen andere mogelijkheden hebben om de aanpassing te regelen.
 • Mini-advertenties: op de landelijke website kunt u kosteloos mini-advertenties plaatsen in de rubrieken contact, diversen, reisgenoten, te huur aangeboden, te huur gevraagd en te koop gevraagd.
 • Lokale diensten, aanvullend aan landelijk aanbod, bijvoorbeeld in:
  • Den Haag biedt de ANBO ondersteuning via de ANBO consulenten bij uw keukentafelgesprek, hulp bij de administratie en financiële zaken, een telefonische hulp- en advieslijn en een spreekuur;
  • Hoogeveen biedt de ANBO meerdere keren per maand een seniorenfilmmiddag en regelmatig bingo aan;
  • Werkendam vindt elke maand een bingomiddag plaats.

NOOM – “Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten”

NOOM ouderenbondenHet NOOM heeft als doel om “alle allochtone ouderen te representeren zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.” Mensen kunnen niet direct lid worden van het NOOM, maar zich daarvoor melden bij één van de aangesloten organisaties. Het NOOM werkt vooral met thema’s en projecten, bijvoorbeeld over chronische beperkingen, dementie en gezond ouder worden. De site leert dat er veelal (eenmalige) bijeenkomsten zijn georganiseerd over zulke thema’s, soms meerdere jaren geleden. Structureel aanwezige en individuele ondersteuning voor ouderen is niet beschikbaar via deze ouderenorganisatie.

PCOB – “Gemeenschappelijk actief”

PCOB Ouderenbonden

De PCOB zegt op de eigen site “Onze droom? Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Oud en jong. Ziek en gezond. Arm en rijk. Ieder vanuit zijn eigen talenten, wensen en mogelijkheden”. Plaatselijke PCOB-afdelingen stellen de contributiehoogte vast. Daarbij gebruiken ze de adviescontributie van €36 voor een individueel lid.

 • Belastingservice (HUBA): leden met een verzamelinkomen tot €35.000 (alleenstaanden) en €50.000 (gehuwden en samenwonenden) kunnen gebruik maken van de gratis Belastingservice. Vrijwilligers komen naar u toe om u te helpen bij het invullen van het belastingaangifteformulier, zorg- en huurtoeslag. Deze service is alleen voor eenvoudige aangiftes. Voor deze service rekent de PCOB alleen een onkostenvergoeding voor reis-, kopieer- en printkosten van maximaal €12.
 • Dialoogbijeenkomsten Mij & Zorg. Bij de bijeenkomsten gaan senioren in gesprek over elkaars vragen, twijfels en behoeften en mogelijke oplossingen. Er komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals langer thuis wonen, het gesprek met de gemeente of hulp vragen aan familie en vrienden. Met Mij & Zorg helpen senioren elkaar.
 • Vrijwillige ouderenadviseur (VOA): leden van de PCOB kunnen gratis gebruik maken van ‘onafhankelijk advies, informatie en ondersteuning, op alle terreinen van financiën (inkomen, pensioen, belasting), zorg, welzijn en wonen.
 • Lokale diensten, aanvullend aan landelijk aanbod, bijvoorbeeld in:
  • Neede organiseert de afdeling een maandelijkse ledenbijeenkomst, wekelijks nordic walking, een maandelijkse koffieochtend, jeu de boules, fietstochtjes en diverse uitstapjes.
  • Zeist organiseert de afdeling een maandelijkse ledenontmoeting en fiets- en bustochten.
  • Zuidhorn organiseert de afdeling, blijkens de jongste nieuwsbrief, verschillende soorten bijeenkomsten, zoals een dialoogbijeenkomst en een 3D-voorstelling.

Unie KBO – “Komt op voor de belangen van senioren”

KBO Ouderenbonden

Op de site van de KBO staat: “De KBO is met 190.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij komen op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden we onze leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.” Individuele lidmaatschapskosten variëren per afdeling en bedragen doorgaans €25,00 per jaar. [Aanvulling 5 juli 2016: voor mensen uit Noord-Brabant is een aparte ouderenbond actief: KBO Brabant. Zie voor meer informatie ook de reacties onder dit bericht]

 • Advies: leden van de KBO kunnen kosteloos gebruik maken van de KBO Service- en Juristentelefoon. Zij kunnen terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid, financiën en juridische vraagstukken.
 • Belastingservice: leden met een verzamelinkomen tot €35.000 (alleenstaanden) en €50.000 (gehuwden en samenwonenden) kunnen gebruikmaken van de Belastingservice. Vrijwilligers komen naar KBO-leden toe om te helpen bij het invullen van het belastingaangifteformulier.  Voor deze service rekent de KBO alleen een onkostenvergoeding voor reis-, kopieer- en printkosten van maximaal €12,00.
 • KBO-Tablet: ‘Alle senioren aan de tablet’: onder dit motto stimuleert de KBO senioren om digitaal te gaan. Leden kunnen een iPad van de KBO kopen, met speciale KBO-apps voor ‘zorg op afstand’. De iPad kost €450 of €550, afhankelijk van de gekozen versie. Leden krijgen een gratis abonnement voor een speciale helpdesk. Vrijwilligers helpen KBO-leden op weg met het werken op de tablet. Optionele installatiehulp kost €125.
 • Vrijwillige ouderenadviseur: leden en niet-leden kunnen kosteloos gebruik maken van ouderenadviseurs. Dit zijn getrainde, onafhankelijke vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag. Centraal staat het helder krijgen van de hulpvraag en overzicht te bieden van de mogelijkheden. Zij kennen de weg en het aanbod binnen een gemeente.
 • Lokale diensten, aanvullend aan landelijk aanbod, bijvoorbeeld in:
  • Gooi-Oost is de BoodschappenPlusBus via de afdeling actief. Met deze bus kunt u tegen betaling mee met uitjes, toertochten, diners of boodschappen doen. U wordt thuis opgehaald, door vrijwilligers begeleid en na afloop ook weer thuisgebracht.
  • Middelburg-Veere organiseert de afdeling bijeenkomsten, zoals een koffie-ochtend, een eetgroep en een zondagmiddagcontactgroep.
  • Zevenaar organiseert de afdeling elke maand een soos met met bingo en een soos met activiteiten. Drie middagen is er een computersoos. Jaarlijks vinden er een  ‘spetterend feest’, een vakantie en fietstochten plaats.

Voor elk wat wils

Naast belangenbehartiging, informatievoorziening, kortingen en bijeenkomsten, bieden de meeste ouderenbonden nog meer. Want ook advies (via een adviseur en/of telefoonlijn), hulp bij eenvoudige belastingaangiftes voor mensen die niet meer dan een modaal inkomen hebben en activiteiten op lokaal niveau is mogelijk. Daarmee bieden de ouderenorganisaties belangrijke ondersteuning voor mensen op hoge leeftijd. Het zal waarschijnlijk van uw persoonlijke voorkeur en de activiteiten in uw eigen gemeente afhangen welke bond voor u het passendst is.

Interesse in lidmaatschap?

Hebt u interesse in lidmaatschap bij een van de genoemde bonden? U vindt ze vast via onze Keuzehulp onder Ontmoeting.

Naar de Keuzehulp voor de diensten van ouderenbonden >>

Tot slot

Kent u nog andere landelijk werkzame ouderenorganisaties? Wat zijn uw ervaringen met de individuele dienstverlening voor mensen op hoge leeftijd? Laat uw reactie onder dit bericht achter.

Wilt u gratis updates ontvangen zoals dit artikel over ouderenbonden? Klik hier en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

 

Deel dit artikel
10 reacties op “Zo helpt een ouderenbond bij zelfstandig wonen op hoge leeftijd
 1. Naaml.e.hanrath (verplicht) schreef:

  stellen van een inkomensgrens bij b.v. hulp bij belastingen begrijp ik,maar ook de mensen met een hoger inkomen zullen vaak tobben met zo”nbelastingaanslag.Waarom dan niet ook aan deze mensen uw hulp bieden- tegen betaling natuurlijk.
  Bij wie komt men anders terecht?
  Mogelijk bij belastingbureaux, die dan maar betrouwbaar moeten zijn.Al snel boven de inkomensgrens van 35,000 euro zal vertrouwde hulp die die voor leden beter bekende oudere ouderenbonden snel welkom zijn.

 2. JH Starreveld-LansNaam (verplicht) schreef:

  nog geen mening

 3. Paul van laarhoven schreef:

  U vergeet de KBO een grote ouderenorganisatie in Noord Brabant.
  Met heel veel lokale afdelingen die naast het organiseren van allerlei activiteiten ook aan belangenbehartiging doen, zowel op lokaal niveau binnen de gemeenten als op landelijk niveau.
  Daarnaast kennen ook zij ouderenadviseurs en clientondersteuners die mensen bijstaan bij wmo aanvragen, administratie problemen, schuldenproblematiek etc. Niet alleen de leden maar ook niet leden binnen de gemeente waar ze actief zijn.
  Een sterke organisatie dichtbij de senioren.
  Hoofdkantoor in Den Bosch.

  • Geachte heer Van Laarhoven, dank voor uw reactie en aanvulling. We hebben ons in dit bericht alleen op bonden gericht die in het hele land actief zijn. KBO Brabant is alleen in Noord-Brabant actief en daarom niet meegenomen. Maar omdat het een grote organisatie is, is het tóch fijn dat u de lezers daar op attendeert. Dank dus! Hugo van den Beld

 4. Wim Kromwijk schreef:

  Beste Hugo,

  De NVOG Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden hoort mijns inziens ook in dit overzicht.
  De NVOG is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Zij behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De vereniging bestaat sinds 1986 en heeft een achterban van ca. 60.000 leden.

  Mogelijk hebben ook diverse leden, of alle leden, van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) een vergelijkbaar intensieve dienstverlening naar senioren.

 5. Riet Hammen schreef:

  Prima dat jullie deze informatie over seniorenorganisaties geven.
  Veel ouderen weten nog steeds niet hoeveel informatie zij als lid kunnen krijgen.

  Jullie site heb ik kortgeleden doorgegeven aan het VBOB ( Verenigde Bonden Overleg Brabant). Zij zouden het doorgeven.
  Zo spreidt zich de informatie die Alleszelf.nl voor senioren biedt en wordt aan de doelstelling van Bewustwording bij Ouderen gewerkt!
  Prima werk, Hugo!

  Riet Hammen
  Oud-Gewestbestuurder van de ANBO in Brabant

 6. Floor Calandt Dit jaar het ANBO-lidmaatschap beëindigend schreef:

  Behoort de ANBO wel in dit overzicht meegenomen te worden? Deze ouderenorganisatie wordt geleid door een zeer didactisch ingestelde directeur-bestuurder die maar weinig gevoel heeft voor de eenvoudigste democratische beginselen. Inspraak wordt nauwelijks geduld en schorsingen van z.g.n. lastige leden zijn schering en inslag. Vorig jaar is deze dame zelfs overgegaan tot in de beslagname van de financiële kas van alle ANBO onderafdelingen.
  Dit onder het mom dat het allemaal geld van de anbo is en dat de afdelingsbesturen daarmede frauderen of zich zelf tracteren op onderlinge etentjes. Dit alles zonder overlegging van ook maar enig bewijs en met het negeren van het gegeven dat de afdelingskassen hoofdzakelijk spaargelden van de leden bevatten ten behoeve van daguitstapjes en lief en leed potjes. De afdelingsbesturen voelen zich dan ook op een zeer slinkse wijze bestolen en beschuldigd van malversaties, wat nog eens verergerd werd met de aankondiging dat in 2016 alle afdelingsbesturen overbodig zouden zijn. Het zal u waarschijnlijk niet verwonderen dat dit alle bijeen een grote terugloop in het ledenbestand teweeg heeft gebracht.
  in de bijna 20 jaar dat ik als ANBO-afdelingsbestuurslid actief ben geweest en wel specifiek op het gebied van de ouderenhuisvesting. Heb ik vanuit het ANBO-hoofdbureau meer belemmering dan ondersteuning ervaren en mocht ik vooral niet zelfstandig naar buiten treden. Dat behoorde tot het alleenrecht van de directeur-bestuurder. Dat de vele ANBO-leden die als vrijwilligers landelijk actief waren binnen de lokale huisvestingsproblematiek in het algemeen beter geïnformeerd waren en de juiste personen wisten aan te spreken dan de betaalde functionarissen op het hoofdbureau, bleek echter geen factor van belang te zijn. Vanuit de hiervoor omschreven ervaringen komt het bij mij nu wat pijnlijk over dat De ANBO zo op de voorgrond geplaatst wordt, ten opzichte van de ouderenhuisvesting. Men zou eerst wat meer achtergrond informatie moeten inwinnen alvorens tot deze vorm van publicatie over te gaan. De Anbo vraagt een stevige jaarcontributie en desondanks vraagt men de leden nu ook nog om een extra gift ter ondersteuning van de door u aangegeven initiatieven. Hoe durft men na de plundering van de afdelingskassen, waarbij meer dan 2.000.000 euro toegeëigend werd, zonder ook maar het geringste overzicht te verstrekken wat er met die gelden gedaan wordt

 7. Hennie de Boer schreef:

  In Zeist hebben we door de ANBO-perikelen nu een levendige , actieve ouderenclub, ziehttp://www.seniorenzeist.nl/

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: