Dag van de mantelzorg 2017: vrijdag 10 november!

Dag van de mantelzorg 2017

Op de jaarlijkse Dag van de mantelzorg zetten gemeenten hun mantelzorgers in het zonnetje. Als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar voor de zorg voor hun naasten. De zorg die met liefde wordt verleend, maar soms tot overbelasting leidt. Heeft u als mantelzorger behoefte aan ondersteuning en waar zou die dan uit moeten bestaan? Geef uw reactie onder dit artikel.

Mantelzorgwaardering

Vrijdag 10 november is het weer de jaarlijkse Dag voor de mantelzorg. Tot twee jaar geleden konden mantelzorgers via de rijksoverheid € 200 krijgen voor het verzorgen van een ouder, kind, buurtgenoot, etc. Sinds 2015 is de taak om mantelzorgers te ondersteunen verschoven van de rijksoverheid naar de gemeenten. De gemeenten krijgen hiervoor een budget. Zij kunnen zelf bepalen hoe zij aandacht aan de mantelzorgers willen besteden. Een financiële tegemoetkoming is in sommige gemeenten nog steeds mogelijk. Andere gemeenten kiezen voor een cadeau als een VVV-bon, een bioscoopbon of een mantelzorgpas. Met de mantelzorgpas in bijvoorbeeld de gemeente Krimpenerwaard kunt u bij de plaatselijke middenstand voor € 100 boodschappen doen. Dit cadeau noemt men de ‘mantelzorgwaardering’. Op de website van uw gemeente zult u hierover meer informatie kunnen vinden.

Mantelzorgers ontmoeten elkaar

De financiële waarde van de mantelzorgwaardering is de laatste jaren lager dan tot 2015. Maar daar staat iets anders tegenover. Veel gemeenten nodigen de mantelzorgers uit voor een feestelijke bijeenkomst, waar de mantelzorgwaardering wordt uitgereikt. Daardoor ontmoeten mantelzorgers elkaar en kunnen zij ervaringen uitwisselen en elkaar, indien nodig, een hart onder de riem steken. Want het valt niet altijd mee om mantelzorger te zijn.

De zwaarte van het mantelzorgschap

Over de zwaarte van het mantelzorgschap lopen de ervaringen sterk uiteen. Dit hangt samen met de mate van zorg die nodig is. Maar ook met de omstandigheden van de verlener van mantelzorg. Denk daarbij aan de reisafstand tot de verzorgde of de dagelijkse activiteiten van de mantelzorgers (aantal uren werk per week). Ook de gezondheid van de mantelzorger zelf speelt mee. Alles bij elkaar kan het mantelzorgschap zwaar vallen. Daarom zijn er verschillende soorten ondersteuning.

Ondersteuning

De organisatie Mezzo ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren. U kunt hier terecht wanneer:

  • U met vakantie wilt en u iemand zoekt om de zorg over te nemen (zie ook ons artikel over ‘respijtzorg‘);
  • U door uw werk een overvolle agenda heeft. Mezzo biedt dan ondersteuning voor werkende mantelzorgers. Speciaal hiervoor heeft Mezzo [Redactie: Mezzo heet per januari 2019 MantelzorgNL], de website Werk & Mantelzorg De site gaat in op het belang voor werkgevers om een mantelzorgvriendelijk beleid te voeren.
  • Degene die zorg nodig heeft een klein sociaal netwerk heeft. Dan dreigt alle zorgbehoefte op de mantelzorger neer te komen. Door het betrekken van het sociaal netwerk kan de taak van mantelzorgers worden verlicht.
  • Er technologische hulpmiddelen beschikbaar zijn, die de taken van mantelzorgers kunnen verminderen.

Ook de organisatie MEE heeft een ruim aanbod voor mantelzorgers. MEE kan u ondersteunen bij informatie en advies, een (vrijblijvend) gesprek met een consulent van MEE, praktische ondersteuning, ontmoeting van andere mantelzorgers, themabijeenkomsten en cursussen.

De Mantelzorgmakelaar richt zich op het verlichten van de taken van mantelzorgers. Dan gebeurt door het geven van informatie en advies of door het overnemen van een deel van de taken. Verschillende gemeenten en zorgverzekeraars vergoeden de kosten hiervan.

Heeft u een meer specifieke vraag? Dan kunt u terecht bij de Mantelzorglijn, telefonisch of via een contactformulier.

Tip een dienst aan Alleszelf.nl

Alleszelf.nl biedt natuurlijk ook steun en informatie. Heeft u zelf een goede, plezierige ervaring met een aanbieder van diensten? Deel deze dan met (andere) mantelzorgers.

Stuur hier uw tip in voor ons dienstenoverzicht en help zo ouderen langer zelfstandig te blijven wonen.

Veel plezier op de Dag van de mantelzorg 2017

Alleszelf.nl wenst alle mantelzorgers die 10 november naar een bijeenkomst van de dag van de mantelzorg 2017 gaan een prettige dag toe. Maar vooral veel voldoening bij het verlenen van de zo noodzakelijke zorg. En: heeft u nog tips voor uw collega-mantelzorgers, noteer deze dan onder dit artikel.

Wilt u elke 2 weken een gratis update ontvangen zoals dit artikel over de Dag van de mantelzorg 2017? Klik hier en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

 

Deel dit artikel
Een reactie op “Dag van de mantelzorg 2017: vrijdag 10 november!
  1. Onze organisatie Stichting formulierenbrigade gemeente Goirle vind ik niet terug in uw opstelling. Wij helpen al meer dan 10 jaar mensen met een inkomen tot 150% van het minimumloon met allerlei zaken zoals belastingen, toeslagen, aanvragen van bijstand, pensioenaanvraag en we doen dit voor die mensen gratis.
    Zie voor specificaties onze site: http://www.formbriggoirle.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: