Wmo traplift 2020: Dit is de bijdrage en vergoeding

wmo traplift 2020

Overweegt u een traplift om langer zelfstandig thuis te blijven wonen? Weet dat de wetgeving voor het aanvragen van een traplift via de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) elk jaar kan wijzigen. De gemeenten hebben zeggenschap over de voorwaarden en de toekenning van een eventuele uitkering. Dit jaar is de Wmo op een aantal punten veranderd. Met de input van TK Home Solutions helpen wij u met dit bericht graag om tijdig de juiste informatie te verstrekken voor uw Wmo traplift 2020!

Wmo traplift 2020 en mobiliteit

Er zijn steeds minder mogelijkheden om via uw gemeente een vergoeding te krijgen voor een traplift. U moet duidelijk kunnen maken dat u zonder traplift niet goed in uw huidige woning kunt blijven wonen. Realiseert u zich dat gemeenten zich beperken tot een handvol standaardtypen. Vergoeding van een luxere traplift hoort daar dus niet bij. Als u een vergoeding ontvangt voor woningaanpassing met een traplift betaalt u ook een eigen bijdrage.

Actuele situatie Wmo traplift 2020

Ongewijzigd

Ongewijzigd is dat de bijdrage voor iedereen gelijk is, ongeacht inkomen, leeftijd, draagkracht of de voorzieningen die u aanvraagt. Onder de eigen bijdrage valt ook een woningaanpassing met een WMO traplift.

Nieuw voor Wmo traplift 2020

Op de volgende punten is vanaf 2020 de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd:

  • De eigen bijdrage voor gebruik van voorzieningen is per maand maximaal € 19,00 (In 2019 was dit nog € 17,50 per 4 weken, op jaarbasis is er dus maar een stijging van € 0,50). Gemeenten mogen de eigen bijdrage echter verlagen.
  • Er zijn een aantal situaties waarvoor u geen eigen bijdrage hoeft te betalen; Als u een partner heeft en minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet heeft  bereikt (daarna betaalt u wel samen de eigen bijdrage). Of als uw gemeente dit zelf heeft aangegeven bijvoorbeeld vanwege een minimabeleid.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.
  • U krijgt na toekenning van het CAK* tijdelijk meerdere facturen in één maand als u ook al in 2019 een eigen bijdrage betaalde.
  • De definitieve eigen bijdrage verneemt u per brief.
  • Het rekeningnummer van het CAK is gewijzigd!

Het CAK

Het CAK stelt als publieke dienstverlener de eigen bijdrage Wmo vast en int deze op grond van de Wmo voor de gemeenten. Daarbij krijgt u in- en overzicht van uw persoonlijke situatie om zelfstandig de juiste keuzes maken. Meer informatie en uitleg kunt in dit filmpje bekijken of bezoek de site van het CAK.

Aanvraag voor een traplift

Om voor een traplift via de Wmo in aanmerking te komen, dient u een aanvraag in bij uw lokale gemeente. Nadat u een verzoek om ondersteuning heeft ingediend, komt een consulent van de gemeente bij u op bezoek. Hij of zij doet onderzoek naar uw situatie. Na dit onderzoek krijgt u te horen of u via de Wmo in aanmerking komt voor een traplift.

Naar uw Wmo-loket

Als u een traplift via de Wmo wenst, kunt u bij uw gemeente een aanvraag indienen. U krijgt dan huisbezoek van hun Wmo-consulent om uw situatie te onderzoeken. Hierna verneemt u of u via de Wmo in aanmerking komt voor een traplift. In onze Keuzehulp vindt u in deze  actuele lijst van alle Wmo-loketten van Nederland. Het Wmo-loket in uw gemeente selecteert u door in het filtermenu bij ‘Dekkingsgebied’ uw gemeente in te voeren. Dan staat het Wmo-loket tussen het zoekresultaat.

Alles zelf voor tijdwinst

Door de toenemende vraag naar hulpmiddelen k gestegen kan een consulent van de gemeente mogelijk niet op korte termijn op bezoek komen. Ook de procedure en installatie kan langer duren dan u lief is en daar zit u niet op te wachten… Om het proces te versnellen bieden sommige aanbieders ook vooraf een traplift-offerte aan. In plaats van de gemeente mag u dit namelijk ook al zelf regelen. Biedt uw gemeente deze zelf geregelde offerte aan: zo bespaart u tijd en u heeft meer invloed op het type traplift dat u en uw huis het beste past. Dat scheelt weer een trede in het ‘stappenproces’.

Zij kunnen u ook goed adviseren over welke type traplift wel en niet vergoed wordt en of zo’n traplift eigenlijk wel bij uw persoonlijke situatie past. Zo beperkt de gemeente zich vaak tot en trap;lift die aan de buitenzijde in plaats van de veel logischer binnenzijde is gemonteerd. Dit kan zelfs een onnodige aanvraag en tijdverlies schelen. Zo beperkt de gemeente zich vaak tot een traplift die aan de bredere buitenbocht zijde in plaats van de veel logischer binnenzijde is gemonteerd. Dat maakt de trap minder goed begaanbaar voor anderen.

Traplift kopen? Zoek, vergelijk en vind hier >>

Tijd om te oriënteren?

We hopen u dat u met dit bericht weer optimaal op de hoogte bent van de Wmo-wijzigingen om een traplift te regelen als een van de voorzieningen voor hulp en ondersteuning. Het is goed om u ook goed in te lezen met ons artikel over alle mogelijkheden om trapliften te kopen of te huren. Wat is uw ervaring met het aanvragen van een traplift via de Wmo? In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in de doorlooptijd. U kunt reageren onder dit bericht.

Wilt u gratis updates ontvangen zoals dit artikel over Wmo traplift 2020?
Klik hier en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: