Langer thuis wonen voor ouderen kan beter

De instroom van ouderen naar instellingen is sinds de jaren tachtig sterk gedaald. Deze daling is een gevolg van overheidsbeleid dat langer zelfstandig wonen van ouderen stimuleert. Verblijf in een instelling wordt steeds meer beperkt tot ouderen met ernstige gezondheidsproblemen. Hoewel veel ouderen ook het liefst zo lang mogelijk thuis willen wonen, is er eigenlijk geen ander alternatief…

De overheid heeft met het programma Langer Thuis voor ouderen extra middelen ter beschikking gesteld voor betere ondersteuning en zorg thuis en voor de woonsituatie in de woning. De maatregelen moeten daarbij beter aansluiten op de persoonlijke behoeften. We geven graag een voorschot met een greep uit onze bestaande tips voor langer thuis wonen.

Gezondheid

langer thuis wonen programma

Zorgnetwerken vormen een belangrijk onderdeel voor onze gezondheid. Zo werken huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners hierin samen als één team. Specifiek voor de ouderen die zelfstandig wonen worden de verschillende deskundigen ingezet. Er zijn ouderen die een optimaal beeld willen van hun gezondheid. Daarvoor zijn er periodieke, jaarlijkse onderzoeken die de gezondheid meten.

Wordt het ene jaar bijvoorbeeld een totaal onderzoek gedaan in de vorm van een bodyscan, het jaar daarop kan het om een bloed- of ontlastingsonderzoek gaan. Hierdoor is het mogelijk om de gesteldheid over jaren te monitoren. Klachten en ziektes zijn vroegtijdig te constateren, te behandelen en mogelijk te voorkomen. Klinieken werken met MRI en CT-scans. Belangrijk daarbij is dat de klinieken gecertificeerd zijn en beschikken over het ZKN-keurmerk.

Aanpassingen voor langer thuis wonen

Veel ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen toch zelfstandig blijven wonen. Soms is daarvoor een aanpassing van de woning nodig. Een veel gebruikte methode is de bovenverdieping toegankelijk te maken voor ouderen. Dat kan met een liftvoorziening. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de situatie in de woning, maar ook van de oudere zelf.

Traplift of plateaulift

We schreven eerder over de traplift. Dit is een stoel gemonteerd op een rail. Met behulp van een motorunit brengt de lift een persoon naar boven of beneden. Daarbij is de trap nog normaal bruikbaar omdat de rail van de traplift vrij smal is. Zo’n traplift kan op rechte trappen, trappen met bocht en zelfs op een spiltrap gemonteerd worden. Een platformlift is geschikt om met de rolstoel naar boven of beneden te kunnen gaan. De lift is gemakkelijk op te rijden dankzij de oprij-elementen en is voorzien van allerlei veiligheidsmiddelen zoals:

  • sensoren
  • veiligheidsbeugels
  • een bodem van geprofileerde antislip.

Platformliften zijn te bedienen met een afstandsbediening of met een bediening op de lift zelf. De montage is vergelijkbaar met een traplift. Liften zijn voorzien van een ISO-certificaat voor de veiligheid en kwaliteit van het product. De liften dienen één keer per jaar gecontroleerd te worden op veiligheid.

Hulpmiddelen voor langer thuis wonen

Er zijn meerdere aanpassingen mogelijk zoals het op maat installeren van sanitair voor toilet en badkamer. Maar denk ook aan mogelijke  keukenaanpassingen. Daarnaast bestaan er verschillende hulpmiddelen om vallen in huis te voorkomen. De gemeente kan ondersteuning bieden op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Onze verwijspagina naar het Wmo-loket in de buurt is niet voor niets erg populair…

Keuzehulp voor langer thuis wonen >>

Prettig om te weten

Langer thuis wonen is voor iedereen het prettigst. Er is gelukkig ook veel mogelijk is om gezond en comfortabel zelfstandig te blijven wonen. Wat is uw ervaring met de genoemde tips? Of kent u nog meer mogelijkheden? Deel uw bericht dan hieronder.

Wilt u gratis updates ontvangen zoals dit artikel over langer thuis wonen?
Klik hier en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: