Praktijktest: zijn er voldoende voorzieningen voor ouderen in Nederland?

De proef op de som. Dat is altijd goed: niet alleen om bevestiging te zoeken, maar ook om van te leren. Daarom heb ik mijn stelling “er zijn overal in Nederland veel voorzieningen voor ouderen” getoetst in een willekeurige plaats in Nederland: het dorpje Groede in Zeeland, waar ik deze zomer op vakantie ben. Hoe is het daar voor ouderen geregeld?

Zeven georganiseerde voorzieningen

Ik stel me als doel om inzicht te krijgen in de zeven belangrijkste georganiseerde voorzieningen voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen.

 1. Informatie en advies
 2. Ontmoeting en contact
 3. Klussen
 4. Maaltijden
 5. Huishoudelijke hulp
 6. Thuiszorg
 7. Alarmering
Ik stel me voor dat ik een familielid ben van iemand op hoge leeftijd die in het Zeeuws-Vlaamse dorpje Groede woont. Ik woon daar zelf niet, dus ga eerst en vooral via internet op zoek. Met een paar kanttekeningen: ik heb de diensten niet zelf kunnen testen en ervaren; een gebruikersoordeel is dit verslag daarom niet. Ook sta ik open voor aanvullingen, want het is goed denkbaar dat ik niet compleet ben.

1. Informatie en advies

Via de site van de gemeente Sluis, waar Groede onderdeel van uitmaakt, kom ik via-via terecht bij Porthossluis. Dit is “één plek voor jongeren, ouders, volwassenen en senioren”. Dat klinkt goed, net zoals de uitnodigende tekst dat iedereen zonder afspraak kan binnenlopen, bellen of mailen. De site heeft één deel gewijd aan senioren, maar zoektermen als “contact” of “maaltijden” blijven zonder zoekresultaten. Daarvoor zal ik toch echt persoonlijk contact moeten opnemen.
Daarnaast is er in deze gemeente een Stichting Welzijn West Zeeuws Vlaanderen, die vrijwillige burgeradviseurs hebben. “Een burgeradviseur is een vrijwilliger die is opgeleid en wordt begeleid door de Stichting Welzijn West Zeeuws Vlaanderen om met burgers op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.” Klinkt ook goed.
Vrijwillige burgeradviseurs

Voorzieningen Vrijwillige burgeradviseurs

2. Ontmoeting en contact

Dezelfde Stichting Welzijn heeft ook de “vrijwillige thuishulp”. Deze hulp is er onder andere om mee te praten of om vaker of meer mensen om je heen te hebben, als aanvulling op of vervanging van reguliere ondersteuning van familie, vrienden of buren. Een andere optie is om gebruik te maken van het ouderenbezoek van protestantse gemeente De Brug in Oostburg, zoals ik in hun beleidsplan heb gevonden. Ook is er een seniorensoos in Groede, met een wekelijkse spelmiddag en een maandelijkse praatochtend. De hier genoemde initiatieven zijn allen specifiek voor ouderen. Uiteraard zijn er ook andere contactmogelijkheden, zoals deelname aan culturele activiteiten, bijvoorbeeld van Muziekvereniging Breskens-Groede of Dorpsvereniging Groede.

3. Klussen

De vrijwillige thuishulp is er niet alleen voor contact, maar kan ook worden gevraagd bij kleine klussen in huis, het doen van boodschappen of het repareren van een rollator. Dat is dus ook geregeld.

4. Maaltijden

Opnieuw komt de Stichting Welzijn West Zeeuws Vlaanderen in beeld, dit keer voor de lokale maaltijdvoorziening. “De maaltijden worden één maal per week door vrijwilligers van de Stichting bij de gebruiker thuisbezorgd en kunnen bewaard worden in de koelkast (koelversmaaltijden). Deze kunnen opgewarmd worden in de magnetron. De maaltijden zijn samengesteld volgens de voorschriften van het Voedingscentrum te Den Haag.” Dit aanbod is in aanvulling op de zes landelijke maaltijdleveranciers die ik eerder in kaart bracht.

5. Huishoudelijke hulp

Via de “Voorzieningengids rechten & plichten 2014” van de gemeente Sluis kom ik te weten dat er zes zorgaanbieders in dit deel van Zeeland huishoudelijke hulp leveren. Het gaat om Stichting Warmande, Stichting voor Regionale Zorgverlening, Privazorg, Stichting Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen, Stichting Ouderenzorg Kanaalzone en Stichting Buurtzorg Nederland.

6. Thuiszorg

Ik heb nergens op internet een overzicht kunnen vinden met thuiszorgaanbieders in Groede. Maar ik neem graag aan dat dit dezelfde organisaties zijn die ook huishoudelijke hulp leveren.

7. Alarmering

Voor personenalarmering is in Groede de Stichting Personenalarmering Zeeland actief, in samenwerking met, wederom, Stichting Welzijn West Zeeuws Vlaanderen.

Op basis van dit onderzoek ben ik geneigd om te zeggen dat de belangrijkste zaken voor ouderen in Groede behoorlijk geregeld zijn. Zo zijn er meerdere plekken voor informatie en advies en meerdere aanbieders van huishoudelijke of thuiszorg. Voor andere voorzieningen lijkt minder keuze aanwezig, maar toch ís er concreet aanbod beschikbaar in deze 1.000 inwoners tellende kern. Wat viel mij nog meer op?

 • Het blijft lastig om de verschillende voorzieningen op internet te vinden. Alleen al het gemeentelijke portaal Porthossluis is lastig te vinden en stelt ronduit teleur bij de presentatie van zoekresultaten.
 • De welzijnsorganisatie vervult een centrale rol bij het beschikbaar stellen van essentiële diensten. Voor contact, maaltijden, klussen en alarmering is Stichting Welzijn West Zeeuws Vlaanderen dé partij die dit mogelijk maakt.
 • Het aanbod van de verschillende zorgaanbieders is niet te vergelijken. De “Voorzieningengids” geeft alleen een lijst met contactgegevens.
 • Niet altijd worden landelijke aanbieders genoemd. Zo zijn er ook landelijke leveranciers van personenalarmering en maaltijden, maar die worden niet zonder meer door gemeente of welzijnsorganisatie genoemd.

Aanvullingen, ervaringen, mening?

Wat vind u van deze inventarisatie en conclusies? Hebt u ervaring met genoemde aanbieders? Ontbreken belangrijke voorzieningen, zie ik zaken over het hoofd? Wat kan er beter voor ouderen geregeld worden? Ik hoor het graag!

Deel dit artikel
Een reactie op “Praktijktest: zijn er voldoende voorzieningen voor ouderen in Nederland?
 1. Gerold Meenhuis schreef:

  Ik mis het hoofdstukje hulpmiddelen…..

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: