Weet jij waarom krachtige voorbereiding in de ouderenzorg nodig is?

Zomaar een paar quotes van de afgelopen twee weken: “De grootste herziening van de verzorgingsstaat ooit”. “Probleemsector met name de ouderenzorg”. Het gaat om uitspraken van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Wat is hier aan de hand? Wat betekenen die voor onze eigen inzet voor zorg en ondersteuning?

Grootste herziening ooit

Prof.dr. Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en auteur van het essay Rijk geschakeerd; op weg naar de participatiesamenleving dat op 17 juni 2014 verscheen. Hij constateert dat we bezig zijn met een ingewikkelde weg naar een nieuwe tijd. Hij zegt dat we “aan de vooravond van de grootste herziening van de verzorgingsstaat ooit staan. Dat is nogal wat!

Eerst zelf aan zet

Het essay legt ook de vinger op een gevoelige plek: niet alleen staan we voor grote veranderingen, maar overheid en burgers beseffen nog onvoldoende dat burgers straks eerst zelf aan zet zijn er er geen ‘recht’ meer is op professionele hulp of ondersteuning door de overheid. Kortom: de meeste mensen weten nog niet eens wat er op hen afkomt. Ook dat is nogal wat!

55-Plussers en ouderenzorg

Op 27 juni 2014 verscheen het kwartaalbericht Burgerperspectieven van het SCP. Daarin staat onder andere dat de Nederlandse burger maakt zich zorgen over de toekomst van de gezondheidszorg. Naast mensen met een benedenmodaal inkomen en lager opgeleiden zijn het vooral 55-plussers die deze zorgen hebben. Bovendien wordt de ouderenzorg als probleemsector gezien.

Stevig voorbereiden mag

Wat leren we hier nu van? Wat mij betreft dat we alle aanstaande veranderingen serieus moeten nemen én dat organisaties, overheden en burgers zich stevig mogen voorbereiden op de toekomst. Daar horen ook krachtige instrumenten bij om het ouderen, hun familie, vrienden en professionele hulpverleners maximaal te helpen om zaken zoveel mogelijk zélf te regelen.

Wat vind jij?

Welke ideeën heb jij om mensen makkelijker en sneller hun eigen ondersteuning te laten regelen? Deel ze hieronder!
Deel dit artikel
2 reacties op “Weet jij waarom krachtige voorbereiding in de ouderenzorg nodig is?
  1. hanasli schreef:

    Weet hij ook iets over de dementerende ouderen die niet Nederlanders zijn?
    Zoals de doelgroep eerste generatie gastarbeiders en hun verzorgers?
    Graag de info naar mijn mailadres sturen

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: