Veranderingen in de zorg ten goede keren? Dat kan!

De zorg gaat veranderen. Een nieuw programma van samenwerkende cliëntorganisaties biedt de mogelijkheid om actief bij te dragen aan eigen kracht. Op maandag 22 september 2014 vond de eerste bijeenkomst plaats in Almere. Alleszelf.nl was er bij: wat hebt u aan dit programma en wat kunt u bijdragen?

Veranderingen

Meer zelf en meer samen. Dat is de kern van de veranderingen in de zorg die in beleidstaal “versterking van de zelfredzaamheid en participatie van mensen” heet. De sluiting van verzorgingshuizen is één gevolg. In 2015 zullen nog meer effecten zichtbaar worden: mensen zullen minder zorg vergoed krijgen en meer op zoek moeten naar oplossingen via familie, vrienden en aanbod in wijken en buurten. Waarom vinden deze veranderingen plaats? Het zijn keuzes die de politiek namens ons allemaal maakt om de overheidsuitgaven in de hand te houden. Ook, zo is de bedoeling, moet de kwaliteit van zorg en ondersteuning beter worden en moeten we meer voor elkaar gaan zorgen.

Kans op beter

Het is heel begrijpelijk dat veel mensen boos, teleurgesteld, angstig of onzeker zijn over alle veranderingen. Het gaat immers over zorg en ondersteuning die voor hen -nu of in de toekomst- heel belangrijk is. Tegelijkertijd lijkt het moment nu gekomen om te accepteren dat de veranderingen er sowieso gaan komen. Zou het dan niet mooi zijn om van ‘de nood een deugd’ te maken? En te zorgen dat we van de situatie gebruik maken om écht meer zeggenschap, regie en onafhankelijkheid te realiseren? Dat past goed bij de visie van Alleszelf.nl.

Goede voorbeeld

Tien samenwerkende organisaties van cliënten hebben, ondanks aanvankelijke aarzelingen, de uitnodiging aanvaard om de komende vier jaar een programma uit te voeren om eerdergenoemde “versterking van de zelfredzaamheid en participatie van mensen” te ondersteunen. Het is moedig dat deze partijen dit doen. Misschien zullen sommige mensen gaan denken dat deze organisaties verantwoordelijk zijn voor de veranderingen. Dat is natuurlijk niet zo; door uitvoering van het programma geeft deze coalitie juist het goede voorbeeld. Ze willen actief bijdragen om de eigen kracht van cliënten te ondersteunen. De samenwerkende organisaties zijn:

 • de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte Ieder(in);
 • het Landelijke Platform GGZ;
 • de koepel van ouderenorganisaties CSO
 • de koepel van Wmo-raden;
 • cliëntorganisatie LOC Zeggenschap in zorg;
 • het landelijk steunpunt (mede)zeggenschap LSR;
 • ondersteuningsorganisatie voor mensen met een beperking MEE;
 • de landelijke vereniging van mantelzorgers en vrijwilligers Mezzo [Redactie: Mezzo heet per januari 2019 MantelzorgNL];
 • de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo;
 • het samenwerkingsverband van de zorgbelangorganisaties Zorgbelang Nederland.

 

Logo Zorg Verandert

Passende oplossingen voor úw leven

Het samenwerkingsprogramma heet ‘Zorg Verandert – Naar passende oplossingen voor úw leven‘. Het programma staat nog in de steigers en ontwikkelt zich de komende jaren. Wat hebt u er nú al aan?

 • U kunt deelnemen aan informatiebijeenkomsten die verspreid over Nederland plaatsvinden. “U wordt in presentaties en workshops bijgepraat over de veranderingen in de langdurige zorg én vooral over de effecten. Ook wordt globaal gekeken naar mogelijke kansen en oplossingen. U gaat hierover met elkaar in gesprek. Na afloop weet u beter wat er leeft en speelt. En heeft u enkele handvatten voor úw situatie.”
 • Er komen regionale bijeenkomsten die interactiever zijn en waar u ook uw eigen vragen, problemen en behoeften kenbaar kunt maken.
 • Vanaf 2015 komen er buurtbijeenkomsten. Zorg Verandert schrijft hierover: “samen bedenken we passende oplossingen. Het doel is, dat u zelf mogelijkheden ziet voor uw eigen situatie en meer regie heeft over de zorg of ondersteuning die u nodig heeft en die bij u past. Zodat u uw leven zoveel mogelijk kunt leiden zoals ú wilt.”
 • Zorg Verandert heeft een signaalfunctie. U kunt uw eigen ervaringen doorgeven bij het Zorg Verandert-signaalpunt. De inzichten die dit oplevert, brengt Zorg Verandert onder de aandacht van de overheid, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en de patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Op die manier, aldus Zorg Verandert, “werken we gezamenlijk mee aan goede zorg en ondersteuning voor iedereen”.

Trainer, gespreksbegeleider of vrijwilliger worden?

In alle bijeenkomsten kunt u informatie krijgen en uw vragen stellen. Maar u kunt ook zelf actief bijdragen aan deze bijeenkomsten. Zorg Verandert zoekt namelijk trainers, gespreksbegeleiders en vrijwilligers, overal in Nederland, om de buurtbijeenkomsten mogelijk te maken. Op die manier kunt u uw inzichten, ervaring en vaardigheden inzetten voor eigen kracht. Iets voor u?

Eigen regie mogelijk? Nog lang niet!

Tijdens de startbijeenkomst begreep ik dat Zorg Verandert zich het volgende afvraagt: is het op dit moment wel mogelijk dat mensen zelf de vraag en regie in eigen hand hebben? Naar mijn mening kan dat nog lang niet. Vooral de informatiebehoefte is een struikelblok: hoe hebben mensen makkelijk en goed zicht op alle grote en kleine diensten in hun omgeving? Zodat ze die kunnen inzetten voor maximale zelfstandigheid? Daar is nog veel te verbeteren en zet Alleszelf.nl zich actief voor in.

Meer informatie hier downloaden

Via deze link komt u bij een handout van de bijeenkomst op 22 september 2014, waarin algemene en specifieke informatie staat over de veranderingen die eraan komen.

Wilt u gratis updates ontvangen zoals dit artikel over veranderingen zorg?
Klik HIER en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Een reactie op “Veranderingen in de zorg ten goede keren? Dat kan!
 1. J.J.Hendriks schreef:

  Het streven is mooi, maar de tijd zal leren of het iets uithaalt. Wel maak ik groot bezwaar tegen het gestelde dat dit veranderingen zijn die de overheid namens ons genomen heeft. Niks namens ons. Het is een pure bezuinigingsoperatie omdat dit kabinet niet wenst te bezuinigen op andere zaken, zoals b.v de hypotheekrente aftrek en zo zijn er nog meer punten te noemen. Gelukkig heeft mijn partij , de SP, zich hier altijd tegen verzet.

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: