Dag van de Mantelzorg 2020: dinsdag 10 november!

dag van de mantelzorg 2019

Op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg zetten gemeenten hun mantelzorgers in het zonnetje. Als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar voor de zorg voor hun naasten. De zorg die met liefde wordt verleend, maar soms tot overbelasting leidt. In heel het land zijn er rond 10 november ook activiteiten voor mantelzorgers. U kunt daarnaast ook zelf een gratis kaartje of berichtje sturen. Heeft u als mantelzorger behoefte aan ondersteuning en waar zou die dan uit moeten bestaan? Geef uw reactie onder dit artikel.

Mantelzorgwaardering

Dinsdag 10 november is het weer de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Tot vijf jaar geleden konden mantelzorgers nog via de rijksoverheid € 200 krijgen voor het verzorgen van een ouder, kind, buurtgenoot, etc. Sinds 2015 is de taak om mantelzorgers te ondersteunen verschoven van de rijksoverheid naar de gemeenten. De gemeenten krijgen hiervoor een budget. Zij kunnen zelf bepalen hoe zij aandacht aan de mantelzorgers willen besteden. Een financiële tegemoetkoming is in sommige gemeenten nog steeds mogelijk. Andere gemeenten kiezen voor een cadeau als een VVV-bon, een bioscoopbon of een mantelzorgpas. Het komt ook voor dat u met zo’n mantelzorgpas bij de plaatselijke middenstand voor een vastgesteld bedrag boodschappen kunt doen. Dit cadeau noemt men de ‘mantelzorgwaardering’.

“Voor mantelzorgers in 78 van de in totaal 355 gemeenten is de directe mantelzorgwaardering onvindbaar of zelfs afgeschaft” | Onderzoek MantelzorgNL 2019

MantelzorgNL heeft de mantelzorgwaardering van alle gemeenten in beeld gebracht en u kunt dit makkelijk voor uw gemeente opvragen. Ook op de website van uw gemeente zult u hierover meer informatie kunnen vinden.

Mantelzorgers ontmoeten elkaar

De financiële waarde van de mantelzorgwaardering is de laatste jaren lager. Maar daar staat iets anders tegenover. Veel gemeenten nodigen de mantelzorgers uit voor een feestelijke bijeenkomst, waar de mantelzorgwaardering wordt uitgereikt. Daardoor ontmoeten mantelzorgers elkaar en kunnen zij ervaringen uitwisselen en elkaar, indien nodig, een hart onder de riem steken. Want het valt niet altijd mee om mantelzorger te zijn. Rond de Dag van de Mantelzorg zijn er nog meer activiteiten voor mantelzorgers. In deze coronaperiode vinden deze vooral online plaats. Kijk voor een activiteit in de buurt op de website van Steunpunt Mantelzorg in uw gemeente.

De zwaarte van het mantelzorgschap

Over de zwaarte van het mantelzorgschap lopen de ervaringen sterk uiteen. Dit hangt samen met de mate van zorg die nodig is. Maar ook met de omstandigheden van de verlener van mantelzorg. Denk daarbij aan de reisafstand tot de verzorgde of de dagelijkse activiteiten van de mantelzorgers (aantal uren werk per week). Ook de gezondheid van de mantelzorger zelf speelt mee. Alles bij elkaar kan het mantelzorgschap zwaar vallen. Daarom zijn er verschillende soorten ondersteuning.

Ondersteuning

MantelzorgNL

De organisatie MantelzorgNL ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren. U kunt hier terecht wanneer:

  • U met vakantie wilt en u iemand zoekt om de zorg over te nemen (zie ook ons artikel over ‘respijtzorg‘);
  • De combinatie van werk en zorg u een overvolle agenda geeft. MantelzorgNL biedt dan ondersteuning voor werkende mantelzorgers. Speciaal hiervoor heeft MantelzorgNL de website Werk & Mantelzorg. De site gaat in op het belang voor werkgevers om een mantelzorgvriendelijk beleid te voeren.
  • Degene die zorg nodig heeft een klein sociaal netwerk heeft. Dan dreigt alle zorgbehoefte op de mantelzorger neer te komen. Door het betrekken van het sociaal netwerk kan de taak van mantelzorgers worden verlicht.
  • Er technologische hulpmiddelen beschikbaar zijn, die de taken van mantelzorgers kunnen verminderen.

MEE

Ook de organisatie MEE heeft een ruim aanbod voor mantelzorgers. MEE kan u ondersteunen bij informatie en advies, een (vrijblijvend) gesprek met een consulent van MEE, praktische ondersteuning, ontmoeting van andere mantelzorgers, themabijeenkomsten en cursussen.

Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars richten zich op het verlichten van de taken van mantelzorgers. Dan gebeurt door het geven van informatie en advies of door het overnemen van een deel van de taken. Verschillende gemeenten en zorgverzekeraars vergoeden de kosten hiervan. Deze mantelzorgmakelaars vindt u in onze Keuzehulp Zorgcoördinatie

Mantelzorglijn

Heeft u een meer specifieke vraag? Dan kunt u terecht bij de Mantelzorglijn, telefonisch of via een contactformulier.

Doet u mee?

1. Stuur een gratis e-kaartje

dag van de mantelzorg kaartje

Wie zet u als mantelzorger op 10 november graag in de schijnwerpers? Dat kan nu ook met een gratis e-kaartje via MantelzorgNL en Boomerang.

2. Social media

Ook via social media kunt u iemand in het zonnetje zetten. Dat kan met speciale gifjes voor de Dag van de mantelzorg, te vinden op Whatsapp en Social Media. Zoek naar het woord ‘mantelzorg’ en u vindt dan verschillende grappige groeten om te sturen. Zet daarbij de #dagvandemantelzorg of #dvdm en natuurlijk #alleszelf!

Veel plezier op de Dag van de Mantelzorg 2020

Alleszelf.nl wenst alle mantelzorgers die 10 november naar een bijeenkomst van de Dag van de Mantelzorg 2020 gaan een prettige dag toe. Maar vooral veel voldoening bij het verlenen van de zo noodzakelijke zorg. En: geef hier uw tips voor uw collega-mantelzorgers of noteer deze dan onder dit artikel.

Wilt u elke 2 weken een gratis update ontvangen zoals dit artikel over de Dag van de Mantelzorg 2020? Klik hier en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Langer en beter zelfstandig wonen
Zoek direct een dienst in de buurt of aan huis: