Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Zorg thuis bij Dementie

Als bij u of bij uw naaste de diagnose dementie is gesteld, of er een sterk vermoeden is van dementie en u zelfstandig woont, kunt u hulp krijgen van een casemanager dementie. Dit is een onafhankelijke hulpverlener die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat in de thuissituatie. Het gaat om emotionele en praktische begeleiding. De casemanager heeft kennis van de zorg- en hulpmogelijkheden, houdt nauwe contacten met hulpverleners en schakelt deze zo nodig in.

  Direct naar Zorg thuis bij Dementie

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Amsterdam, Diemen, Huizen, Nieuw-Vennep
  Kenmerken
  Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning , Aanvragen indicaties, vergoedingen, Altijd op de achtergrond aanwezig , Begeleiding mantelzorgers, Familiegesprekken , Crisisopvang, Informatie en advies, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners, Sociaal-emotionele begeleiding, Vast aanspreekpunt
  Specialisaties
  Dementiezorg
  Betaling
  Vergoeding via zorgverzekeraar
  Voorwaarden

  Casemanager dementie
  U komt in aanmerking voor een casemanager dementie wanneer bij u of uw naaste  de diagnose dementie is gesteld, of er een sterk vermoeden is van dementie en u zelfstandig woont.

  Wat doet de casemanager
  Een casemanager dementie informeert, denkt mee, adviseert, helpt keuzes maken en regelt zorg. De casemanager begeleidt u en mantelzorgers bij het ziekteproces. Dit gebeurt in nauw overleg met de huisarts en andere betrokken hulpverleners.

  Wat kost het?
  In principe vergoedt de zorgverzekering de kosten uit de basisverzekering. Deze zorg valt niet onder het eigen risico. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

  Cordaan

  Cordaan is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Voor ouderen met dementie of lichamelijke ongemakken, voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en voor mensen met psychische problemen. Afkomst, religie, leeftijd of beperking spelen geen rol; die verschillen geven Cordaan juist kleur.

  De organisatie
  Cordaan biedt jaarlijks 20.000 mensen voor een langere of kortere periode zorg vanuit 120 locaties en 60 thuiszorgteams in alle wijken van Amsterdam en Diemen, maar ook in Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen we met bijna 5.400 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.

  Kamer van Koophandel: 
  34229005
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.