|  | 

Palet: Ondersteuning bij dementie

Bij Palet werken gespecialiseerde casemanagers dementie die ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen met geheugenproblemen en dementie en de mensen om hen heen.

De casemanager is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in geheugenproblemen en dementie. Hij/zij is de vaste contactpersoon voor mensen met dementie, maar ook voor familieleden, partners, mantelzorgers en betrokken zorgverleners. U kunt naast alle vragen over dementie ook bij hem/haar terecht voor vragen over wonen, zorg, relaties en een zinvolle invulling van de dag. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg

Verwijzing 
Voor een verwijzing kunt u terecht bij uw huisarts, geriater, wijkverpleegkundige of medewerker van de thuiszorg.

  Direct naar Palet: Ondersteuning bij dementie

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Leeuwarden, Littenseradiel, Menaldumadeel
  Type
  Casemanagement
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning , Belangenbehartiging, Begeleiding mantelzorgers, Informatie en advies, Vast aanspreekpunt
  Specialisaties
  Dementiezorg
  Betaling
  Vergoeding via zorgverzekeraar
  Voorwaarden

  De begeleiding door een casemanager dementie valt onder de Zorgverzekeringswet. U bent hiervoor verzekerd. Er wordt geen eigen bijdrage gerekend.

  Stichting Kwadrantgroep

  Statutaire naam: 
  Stichting Kwadrantgroep
  Kamer van Koophandel: 
  01110074 - 000033758328
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.