|  | 

Netwerken Palliatieve Zorg

Een Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. In Nederland zijn 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg.
De Netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen, met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

  Direct naar Netwerken Palliatieve Zorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenlanden, Nederland, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, West Betuwe, Zwijndrecht
  Specialisaties
  Palliatieve zorg

  Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Waardenland

  Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven en hun familie en naasten. Deze zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Palliatieve zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder.
  De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven. 

  Het netwerk
  Het netwerk palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid tot, en de kwaliteit van de palliatief terminale zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten. Daarbij wordt als doel gesteld zo optimaal mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de wensen en behoeften van de patiënt binnen de mogelijkheden van de verblijfplaats van de zorgvrager.

  De activiteiten van het Netwerk richten zich vooral op de deskundigheidsbevordering van de zorgverleners en instellingen om zo de kwaliteit van hun palliatieve zorg te verbeteren en hierin eenduidigheid te creëren.

  De Regio
  Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers in de regio Dordrecht en Gorinchem die aangesloten zijn bij de Stichting Drechtzorg.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.