|  | 

Mentorschap

Een mentor treedt op namens de cliënt(e) als deze niet meer over persoonlijke zaken kan beslissen. Te denken valt aan personen die dementerend zijn, een verstandelijke beperking hebben, verblijven in een verzorgings- of verpleegtehuis en/of personen met psychiatrische problematiek. Een mentor wordt aangesteld om de belangen van een cliënt(e) op het vlak van niet-vermogensrechtelijke aard waar te nemen. De mentor bemoeit zich dus niet met geld.

De mentor vertegenwoordigt de cliënt(e), gaat in gesprek met hulpverleners en vertegenwoordigt de klant bij zorg- en behandelplanbesprekingen. Daarnaast heeft de mentor overleg met behandelaars en hulpverleners om erop toe te zien dat de zorg die wordt geleverd, in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. Daar waar nodig regelt de mentor aanvullende zorg.

De mentor betrekt zoveel als mogelijk de cliënt(e) bij de te nemen beslissingen. De mentor sluit zoveel mogelijk aan bij cliënt(e) en bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid.

Taken van de mentor:

 • Ondersteunt cliënt(e) zoveel mogelijk bij het nemen van beslissingen
 • Bevordert een zelfstandig optreden van de cliënt(e)
 • Houdt rekening met de belangen van de cliënt en geeft daar waar nodig advies
 • Ziet toe op de behandeling en verzorging van cliënt(e)
 • Onderhoudt contacten met de zorg- en hulpverlening
 • Behartigt de belangen van cliënt(e) bij een zorgoverleg
  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Pekela, Veendam
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Aanvragen indicaties, vergoedingen, Altijd op de achtergrond aanwezig , Begeleiding mantelzorgers, Informatie en advies, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners, Vast aanspreekpunt
  Specialisaties
  Dementiezorg
  Voorwaarden

  Mentorschap dient bij de kantonrechter te worden aangevraagd. Dit kan door betrokkene zelf, door een familielid of door de instelling waar betrokkene woont.

  AFOO Bewind & Beheer BV

  AFOO staat voor “Alle Financiën Op Orde” en houdt zich bezig met budgetbeheer, bewindvoering en budgetcoaching. Afhankelijk van wat u wensen zijn en in welke situatie u zich bevindt, kunnen wij u een passende oplossing bieden.

  Ieder mens is uniek en zo ook zijn (financiële) problemen. Dat houdt in dat voor ieder afzonderlijk een persoonlijk plan opgesteld dient te worden, een stukje maatwerk. Voor de één is begeleiding bij de maandelijkse betalingen voldoende terwijl voor de ander een dreigende ontruiming op de loer ligt en daarom snel en adequaat moet worden ingegrepen.

  Kamer van Koophandel: 
  66014301
  Rechtsvorm: 
  BV
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.