|  | 

Mentorschap

Als u niet (meer) zelf uw persoonlijke belangen kunt behartigen door ziekte of een beperking, en er geen familie is waarop u kunt terugvallen, kan door de kantonrechter een mentor worden aangesteld. Het gaat meestal om belangen rondom zorg, welzijn, verpleging en behandeling.

Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, of dementie kunnen reden zijn om mentorschap aan te vragen omdat de betrokkene dan niet (meer) in staat is zelf keuzes te maken over de zorg of begeleiding die hij nodig heeft.

Een mentor neemt beslissingen voor u wanneer u dat zelf niet kunt, maar wel zoveel mogelijk in overleg met u wanneer dat mogelijk is.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Amsterdam
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging
  Kwaliteitslabels

  Linde Bewind

  Mijn naam is Lisa Linde. U kunt bij mij terecht als u op zoek bent naar een mentor of beschermingsbewindvoerder. Ik ben werkzaam in de regio Amsterdam.  

  Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest als coördinerend begeleider van mensen met een verstandelijke beperking, is het mijn ambitie om de persoonlijke en financiële belangen te behartigen van mensen die dat zelf (tijdelijk) niet kunnen. Door een reorganisatie in 2015 kreeg ik de mogelijkheid om een opleiding te volgen en voor mijzelf te beginnen. Ik heb gekozen voor mentorschap en beschermingsbewind omdat het past bij mijn interesses en de werkervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan. Naarmate ik mij hierin verdiepte, raakte ik steeds meer enthousiast. Ik voldoe vanzelfsprekend aan de wettelijke kwaliteitseisen die gelden voor professioneel mentoren en beschermingsbewindvoerders.

   

  Kamer van Koophandel: 
  65374401
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.