|  | 

Mentorschap

Een mentor van Promentor staat voor professionaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Promentor waakt actief over de belangen en stemt de belangenbehartiging af op behoefte en mogelijkheden van de persoon. Afhankelijk van zijn/haar mogelijkheden treedt Promentor ondersteunend, begeleidend, plaatsvervangend of vertegenwoordigend op.


Wij doen dit met respect, met inachtneming van het zelfbeschikkingsrecht en nemen daarbij de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond van de persoon als uitgangspunt.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Waalwijk
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Stichting Promentor

  Vanuit onze werkervaring binnen de sector zorg en welzijn is onze interesse ontstaan voor mentorschap en met name het gebrek aan “wettelijke vertegenwoordiging” binnen deze sector. We zien nog vaak dat er belangrijke beslissingen worden genomen door  of voor mensen die dit gezien hun beperking niet  zelfstandig kunnen.

  Voor financiële zaken zijn indien nodig  wettelijke maatregelen getroffen maar met betrekking tot belangenbehartiging op het gebied van zorg en welzijn  is dit vaak niet formeel geregeld.

  Iedereen heeft recht op een (wettelijk) vertegenwoordiger die de beslissingen neemt op het gebied waarop diegene (gedeeltelijk) wilsonbekwaam is verklaard. Men wordt steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor het regelen van eigen zorg. Dit vraagt om kennis van zaken. Mentoren van tichting Promentor zijn daarom op de hoogte van de ontwikkelingen rondom zorg en regelgeving.

  Kamer van Koophandel: 
  60282002
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.