|  | 

Mentorschap

Wanneer je door een ziekte of beperking niet voor jezelf kan zorgen, kan door de rechtbank een mentor worden aangesteld. Mentoren helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te behouden.

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de client en neemt uitsluitend beslissingen op het persoonlijke vlak: over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor kan inzage krijgen in het medische dossier van de client. De mentor gaat niet over geldzaken maar is wel de vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Amersfoort
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Keistad Bewind & Mentorschap

  Ruim tien jaar heb ik als hulpverlener in de psychiatrie gewerkt. Ik heb met verschillende doelgroepen en in verschillende functies gewerkt. Steeds kwam ik situaties tegen waar cliënten naast begeleiding ook praktische hulp nodig hadden. Ik merkte dat er rust ontstond als de administratie tijdelijk werd overgenomen, de post werd geopend en behandeld en er zorg voor de rekeningen en schulden werd gedragen. Ik leerde het belang van het werk, maar ik zag ook de schaduwkant. De boosheid en frustratie als er moeite is om rond te komen met het leefgeld of als afspraken niet nagekomen werden. Ik bemiddelde en zag dat ik meer kon doen en dat ik dingen anders kon doen. Mijn kwaliteiten liggen bij het ordenen, plannen, regelen en begeleiden. Bewust naar de cliënt kijken, samen tot een plan komen, maatwerk leveren en beoordelen of dat wat geboden wordt ook past bij wat de cliënt nodig heeft. Na het volgen van de studies SPH en Zelfstandig Bewindvoerder werd het tijd en is Keistad Bewind & Mentorschap opgericht.

  Kamer van Koophandel: 
  66160375
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.