|  | 

Mentorschap

Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling. In dat geval kan een mentor uitkomst bieden.

Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering. Het verschil tussen mentorschap en bewindvoering is dat mentorschap meer op persoonlijke zaken is gericht, terwijl bewindvoering meer om financiële zaken gaat.
Een mentor is altijd een persoon, een instelling kan dus niet tot mentor worden benoemd. In het verzoek om mentorschap kunt u zelf aangeven wie de mentor moet zijn. Kent u geen geschikte persoon dan zal de kantonrechter een mentor aanwijzen, bij voorkeur een iemand met een verpleegkundige- of zorgachtergrond.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Gorinchem, Winterswijk, Zandvoort
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Bureau voor Bewind, Curatele en Mentorschap (BVBM)

  Wij zijn gevestigd in Zandvoort, met kantoren in Zandvoort, Gorinchem en Winterswijk:

  Charles van den Broek, curator, bewindvoerder en mentor. Opleidingen op het gebied van accountancy, fiscale zaken en bewindvoering. Meer dan 40 jaar ervaring op dit gebied.

  Hetty van den Broek, curator, professioneel mentor. Opleidingen op medisch-, verpleegkundig- en zorggebied. Jarenlange ervaring in de medische en maatschappelijke zorg van zuigelingen tot en met ouderen.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.