Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap

BeHulpSaam is er als professioneel mentor voor mensen (van 18 jaar en ouder) om als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger op te treden, als iemand niet meer (voldoende) zelf kan beslissen over zijn/haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor wordt benoemd door de rechtbank.

Mijn uitgangspunt is om aan te sluiten bij het leven van degene. Waar mogelijk worden beslissingen samen genomen, waar nodig zal ik als mentor de beslissing nemen, maar dit zal altijd in het belang van desbetreffende persoon zijn.

Een mentor mag niet beslissen over hoogstpersoonlijke zaken, zoals: echtscheidingsverzoek indienen, testament maken, beslissen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook heeft een mentor geen bevoegdheden met betrekking tot financiën. Indien dit wel wenselijk is zal er een bewindvoerder moeten worden benoemd door de rechtbank.
Goed om te weten; BeHulpSaam is zelfstandig en onafhankelijk, ik ben er dus écht voor de cliënt. Waar nodig zal er worden samen gewerkt met familie, hulpverleners.
Professionele mentoren moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen die jaarlijks door de overheid worden gesteld en gecontroleerd.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Berkelland, Borculo
  Type
  Mentorschap
  Door wie
  Professional
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabel
  NBPM - Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren

  BeHulpSaam

  BeHulpSaam dat ben ik! Die ik is;  Friona Brinkerhof. In het voorjaar van 2017 ben ik gestart met mijn eigen onderneming BeHulpSaam. Na heel wat jaren, met veel plezier voor een organisatie te hebben gewerkt werd het tijd om mijn eigen uitdaging aan te gaan. Ik was door mijn werk- en levenservaring toe aan een volgende stap. Dat dit op het gebied van ‘mensen en hun belangen’ moest zijn, daar was ik al snel uit. Ik merk dat ik volop energie krijg van het bezig zijn met mijn eigen onderneming, BeHulpSaam. Ik bén BeHulpSaam, letterlijk en figuurlijk. Graag wil ik dit daadwerkelijk aan de mensen ten goede laten komen die een mentor of ambulante begeleiding nodig hebben.

  Kamer van Koophandel: 
  68615884
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.