|  | 

Mentorschap

Sinds 1 januari 1995 is de Wet op het Mentorschap in werking getreden. De wet is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek en is bedoeld als beschermingsmaatregel voor niet-vermogensrechtelijke belangenbehartiging op de gebieden van begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging. Ook welzijn hoort daarbij! Het mentorschap beschermt die mensen, die niet meer in staat zijn hun eigen zaken op deze gebieden te behartigen.

Mentoria helpt mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden!

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Mentoria

  Sinds 1 januari 2005 ben ik, Yvonne Rijnsdorp gestart met Mentoria, bureau voor professioneel mentorschap. Vanaf die tijd heb ik dit rustig opgebouwd tot een goedlopend bedrijf. Al sinds 1979 ben ik werkzaam in verschillende sectoren van de zorg. Ik heb onder andere gewerkt als A-Verpleegkundige, leidinggevende, verscheidene jaren als maatschappelijk werker op een afdeling ouderenpsychiatrie en heb ouderen begeleid bij het zelfstandig wonen. Met mijn brede opleiding en ervaring ben ik goed in staat de taken van een mentor op mij te nemen. Vanaf 1 januari 2011 is er een beroepsvereniging voor Professionele mentoren. Welke ik mede heb opgericht en tot november 2016 de voorzitter ben geweest. Sinds november 2011 heb ik secretariële ondersteuning. Inmiddels wordt deze functie vervuld door Francis. Zij werkt een aantal uren per week om ons te ondersteunen.

  Raymon Honing is in augustus 2015 gestart als stagiair bij Mentoria om het vak van mentor te leren. Inmiddels werkt hij als profesioneel mentor bij Mentoria. Per 1 janauri 2018 zullen wij samen een maatschap gaan vormen en gaan samen door onder de naam Mentoria. Raymon werkt de laatste jaren als pedagogisch hulpverlener in de Jeugdzorg.

  Bij ziekte of vakantie nemen wij elkaar waar, waardoor de belangen van onze cliënten ook in deze periode worden behartigd.

  Kamer van Koophandel: 
  70427550
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.