|  | 

Mentorschap

Wanneer iemand onvoldoende in staat is zijn persoonlijke (immateriële) belangen te behartigen kan er een mentorschap worden aangevraagd. De beslissingen die een mentor neemt gaan over de verzorging, de verpleging, begeleiding of behandeling.

Een mentor neemt zoveel als mogelijk beslissingen samen met de betrokkene. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Een mentor treedt ook op als hij meent dat in de zorg fouten gemaakt (dreigen te) worden. Een zorg- of behandelingsplan behoeft de instemming van een mentor. Een mentor heeft alle bevoegdheden die deze in het belang van zijn taak nodig heeft. Het kan zijn dat er zowel Bewindvoering als een Mentorschap nodig zijn is, deze maatregelen kunnen samen worden aangevraagd.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Apeldoorn, Raalte
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Gouverneur Bewindvoeringen

  Gouverneur Bewindvoeringen is een samenwerkingsverband met achtergronden in de sociaal juridische dienstverlening en in de maatschappelijke hulpverlening. Hierdoor is er een brede kennis en ervaring aanwezig; van de diverse sociale wet- en regelgeving rondom het inkomen, over de maatschappelijke situaties waarin onze klanten zich kunnen bevinden en welke ondersteuningsvragen een belangrijke rol kunnen spelen.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.