|  | 

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goederen gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, mensen met verstandelijke beperking(en) en psychiatrische of comateuze patiënten. Daarbij gaat het vooral om beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene en zijn/haar omgeving, de beslissing. Bijvoorbeeld als het gaat om de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of om een medische behandeling. Indien gewenst kan mentorschap worden gecombineerd met beschermingsbewind.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Ommen
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Stichting Zij aan Zij

  Stichting Zij aan Zij zet zich in voor mensen die door omstandigheden (tijdelijk) de regie over hun leven niet meer in eigen hand hebben en die daardoor in de problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Wij bieden ondersteuning en/of begeleiding in de breedste zin van het woord.

  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.