Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mentorschap

Mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter opgelegde maatregel voor mensen die niet meer in staat zijn om hun persoonlijke belangen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding zelfstandig te behartigen. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing.

Wij vinden het belangrijk dat de mentor te allen tijde probeert te handelen vanuit de geest en wens van de cliënt. Regelmatig contact met de cliënt en zijn of haar zorg- en/of hulpverleners en eventuele familieleden is hiervoor een absolute voorwaarde.

  Direct naar Mentorschap

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Amsterdam
  Type
  Mentorschap
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
  Kwaliteitslabels

  Linda Mouwe h.o.d.n. Mentorschap Mouwe

  Al meer dan 35 jaar ben ik werkzaam in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Ik ben begonnen als ziekenverzorgende in het Medisch Centrum Alkmaar waar ik onder andere gewerkt heb op een Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis. Daarna ben ik jarenlang werkzaam geweest bij een grote Amsterdamse thuiszorg organisatie. Die praktijkervaring heb ik verder kunnen benutten in mijn huidige werkkring bij de uitvoering van de AWBZ en daarna de Wet Langdurige Zorg. Vanuit mijn achtergrond en werkervaring heb ik expertise op het gebied van de Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), en indicatiestelling op grond van de Wet Langdurige Zorg bij cliënten met lichamelijke en psychogeriatrische klachten en bij cliënten met een verstandelijke beperking vanuit de Wet Langdurige Zorg. Mijn opleiding is HBO-Maatschappelijk Werk en ik heb tevens de studie Senior consulent Wet Maatschappelijke Ondersteuning met succes afgerond

  Mijn kracht ligt op het gebied van belangenbehartiging van kwetsbare mensen die om welke reden dan ook niet meer goed voor zichzelf kunnen opkomen. Als mentor kan ik die kracht ten volle benutten. In 2016 ben ik door de rechtbank als professioneel mentor benoemd.

  Linda Mouwe

  Kamer van Koophandel: 
  66318068
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.