|  | 

Mentorschap - ZEKER

Mentorschap - ZEKERAls een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan echter zijn dat er geen familie is of dat de familie deze taak niet wil of kan uitvoeren.

In die situaties kan de kantonrechter een mentor als wettelijk vertegenwoordiger aanstellen. De mentor waakt actief over de belangen van de cliënt en stemt de zorg op diens behoeften en mogelijkheden af. Dit uiteraard met respect en met inachtneming van het zelfbeschikkingsrecht, de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de cliënt. Daarnaast is de mentor het aanspreekpunt en gesprekspartner voor de zorgverlener. Samen wordt de inhoud van de zorg besproken en afgestemd. Regelmatig contact met de cliënt, de zorg-en/of hulpverleners en eventuele familieleden is hiervoor noodzakelijk. Alleen dan is goede belangenbehartiging mogelijk.

Tarief
Een mentor kost geld, een wettelijk vastgesteld bedrag. De kosten voor mentorschap worden, bij een tekort aan draagkracht, vergoed vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. Bij mentorschap in combinatie met beschermingsbewind geldt een aangepast, lager, tarief.

Aanmelden voor mentorschap
Vul het formulier op onze site zo volledig mogelijk in en omschrijf kort waarom de aanvraag wordt ingediend. Uw aanmelding voor mentorschap wordt automatisch naar een mentor bij u in de buurt verstuurd. Hij/zij zal zo spoedig mogelijk de aanmelding in behandeling nemen en u informeren over het vervolg.

  • Professionals
  • 7 ZEKERheden
  • Mentorschap
Direct naar Mentorschap - ZEKER

Aanvullende informatie

Dekkingsgebied(en)
Nederland
Type
Mentorschap
Kenmerken
Beslissingsondersteuning, Bevorderen zelfstandig optreden, Belangenbehartiging, Altijd op de achtergrond aanwezig , Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners, Vast aanspreekpunt, Toezien op behandeling en verzorging, Wettelijke vertegenwoordiging
Betaling
Eigen betaling, Vergoeding via gemeente

ZEKER Financiële Zorgverlening

ZEKER Financiële Zorgverlening is een landelijk werkende organisatie met onafhankelijke beschermingsbewindvoerders. Bewindvoerders die particulieren professioneel en inzichtelijk ondersteunen bij hun privé-administratie.

Het franchiseconcept van ZEKER geeft de klant de voordelen van een persoonlijke bewindvoerder met regionale kennis (local hero) in combinatie met alle voordelen van een grote solide organisatie. Denk hierbij aan kwaliteitswaarborging, online inzage in de financiën en vervanging bij ziekte of vakantie. Ook de uitgebreide opleiding, jaarlijkse bijscholing en een interne deskundige helpdesk zijn belangrijke voordelen.

Het moet anders. Het kan anders
Omdat belangrijk overhead en randzaken door het hoofdkantoor worden verzorgd en geregeld kunnen onze bewindvoerders zich volledig focussen op de werkzaamheden voor de klant.

ZEKER Financiële Zorgverlening heeft veel ervaring op het gebied van beschermingsbewind. De explosieve groei van bewindvoerders afgelopen jaren is ten koste gegaan van de kwaliteit. Mede daarom is er begin 2014 nieuwe wetgeving van kracht geworden. De kwaliteit moet beter en dus worden er hogere eisen aan de bewindvoerder gesteld. ZEKER Financiële Zorgverlening wil daarin toonaangevend zijn. De gewenste kwaliteitsslag die de sector zo hard nodig heeft is door ons al gemaakt. Dit hebben we vertaald in 7 ZEKERheden.

Kamer van Koophandel: 
32109241
Rechtsvorm: 
BV
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen
Meer informatie aanvragen
Delen: 
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.
Kloppen de gegevens niet (meer)?
Geef een wijziging door.