|  | 

Extra ondersteuning

In een aantal gevallen is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen in de vorm van een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) Sociaal Domein, vertrouwenspersoon of een klachtenfunctionaris.

Een aantal gemeenten en instellingen hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten met Zorgbelang Fryslân. Klik op het logo van de onderstaande gemeente of instelling om hier meer over te lezen:

Een aantal gemeenten en instellingen hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten met Zorgbelang Fryslân.

  Direct naar Extra ondersteuning

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  De Friese Meren, Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Leeuwarden, Menaldumadeel, Oost-Vlieland, Opsterland, Smallingerland, Terschelling
  Type
  Clientondersteuning
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning , Begeleiding mantelzorgers, Informatie en advies, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners

  Zorgbelang Fryslân

  Zorgbelang Fryslân zet zich in om de zorg in de provincie te verbeteren. Dat doen wij voor en samen met Friese zorggebruikers. Hun ervaringen met de Friese zorg staan namelijk centraal en vormen de basis voor verbeteringen.

  Perspecief vanuit klant
  Samen met zorgorganisaties en gemeenten kijken wij, vanuit cliëntperspectief, op welke manier zorg beter vormgegeven kan worden. Vanuit cliëntperspectief denken wij met hen mee om de zorg zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren.

  Kamer van Koophandel: 
  40004251
  € 0,00
  per uur
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.