|  | 

Elkander: Begeleiding bij dementie

Bij dementie spelen vaak veel vragen en wellicht heeft u behoefte aan ondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij onze casemanagers dementie. Hij/zij is de vaste contactpersoon voor mensen met dementie, maar ook voor familieleden, partners, mantelzorgers en andere betrokken zorgverleners.

Stappen ondernemen
Iedereen is wel eens vergeetachtig of heeft moeite met het houden van overzicht. Dat neemt bij het ouder worden vaak wat toe. Zolang u daar in het dagelijks leven geen last van heeft, is er niets aan de hand. Maar heeft u het idee dat er bijvoorbeeld bij uw partner, vader of moeder meer aan de hand is, dan is het tijd om stappen te ondernemen. De huisarts kan uw naaste onderzoeken en adviseren wat er moet gebeuren. Mogelijk is er sprake van dementie.

Casemanagers dementie
De casemanager dementie is een verpleegkundige van Elkander die gespecialiseerd is in geheugenproblemen en dementie. U kunt naast alle vragen over dementie ook advies krijgen over wonen, zorg, relaties en een zinvolle invulling van uw dag. Wij luisteren hierbij altijd naar uw wensen en sluiten zoveel mogelijk aan bij uw leefwijze. De huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg.

  Direct naar Elkander: Begeleiding bij dementie

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Ameland, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarden, Littenseradiel, Menaldumadeel, Noardeast-Fryslân
  Type
  Casemanagement
  Kenmerken
  Beslissingsondersteuning, Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning , Belangenbehartiging, Begeleiding mantelzorgers, Informatie en advies, Vast aanspreekpunt
  Specialisaties
  Dementiezorg
  Betaling
  Vergoeding via zorgverzekeraar
  Voorwaarden

  De begeleiding door een casemanager dementie valt onder de Zorgverzekeringswet. U bent hiervoor verzekerd. Er wordt geen eigen bijdrage gerekend.

  Stichting Kwadrantgroep

  Statutaire naam: 
  Stichting Kwadrantgroep
  Kamer van Koophandel: 
  01110074 - 000033758328
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.