|  | 

Consultatie voor hulpverleners: Provinciaal Palliatief Team Groningen

Een multidisciplinair team van professionals in de provincie Groningen. Het is opgericht door professionals uit de drie Groningse Netwerken palliatieve zorg. Als consultatie team is het 24 uur per dag beschikbaar voor vragen van hulpverleners. Het consultatieteam adviseert en ondersteunt de professionele zorgverleners. Het neemt de zorg dus niet van hen over.

  Direct naar Consultatie voor hulpverleners: Provinciaal Palliatief Team Groningen

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Groningen
  Kenmerken
  Informatie en advies
  Specialisaties
  Palliatieve zorg

  Stichting ELANN

  De drie Groninger Netwerken willen palliatieve zorg onder de aandacht van zorgvragers en zorgverleners brengen.

  Missie

  Het is hun missie om de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt te verbeteren. Door zowel op het organisatorische en het professionele als op het relationele vlak de samenwerking binnen de palliatieve zorg in alle gemeenten in de provincie Groningen te optimaliseren. Coördineren, informeren, signaleren en faciliteren zijn hun kerntaken.

  Kern- en werkgroepen
  Van de 66 Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland zijn er drie in onze provincie, te weten in Noord-, Centraal- en Zuidoost Groningen. De in totaal 37 participerende (zorg) organisaties zijn verenigd in de kern- en stuurgroepen, waar het beleid van de netwerken wordt vastgesteld en de uitvoering ervan wordt bewaakt. De Werkgroepen Scholing zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de publieksactiviteit Café Doodgewoon, en regionale scholingen en symposia.

  Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder netwerk wordt begeleid door een netwerkcoördinator. Het is zijn taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te ondersteunen. Het Ministerie van VWS subsidieert deze Netwerken Palliatieve Zorg, omdat zij belang hecht aan netwerkvorming in de palliatieve zorg.

  Kamer van Koophandel: 
  41011438
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.