|  | 

Cliëntondersteuning

Ondersteuning door middel van informatie, advies en ondersteuning die bij bijdraagt aan het versterken van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

  Direct naar Cliëntondersteuning

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Almere, Apeldoorn, Arnhem, Bussum, Haarlem, Ugchelen, Vaassen
  Type
  Clientondersteuning
  Kenmerken
  Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning , Aanvragen indicaties, vergoedingen, Altijd op de achtergrond aanwezig , Begeleiding mantelzorgers, Informatie en advies, Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners, Sociaal-emotionele begeleiding, Vast aanspreekpunt
  Specialisaties
  Dementiezorg, Zorg voor mensen met lichamelijke beperkingen
  Voorwaarden

  Geschikt voor volwassenen en ouderen met een lichte dementie en/of met een lichamelijke aandoening.

  Stichting Nusantara Zorg

  Stichting Nusantara Zorg is een cultuurspecifieke zorginstelling. Zij is ontstaan uit verschillende instellingen die in 1958 klaarstonden om de mensen op te vangen die vanwege de dekolonisatie van Indonesië naar Nederland waren gekomen. Deze mensen werden ouder en hadden zorg en verpleging nodig.

  In de afgelopen jaren is het zorgbeleid voor ouderen en volwassenen door de overheid en de zorgkantoren drastisch veranderd. Het is gericht op vermindering van het aantal verzorgingshuizen en het voorkomen van groei van capaciteit van verpleeghuisplaatsen. Voorts is het beleid erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, al dan niet met behulp van mantelzorg en vormen van (extramurale) thuiszorg. In dat kader heeft Nusantara in 2014 haar positie opnieuw bepaald. Wij kozen uitdrukkelijk voor de ombouw van onze verzorgingshuiscapaciteit naar nieuwe, cultuurspecifiek en professioneel ingerichte verpleeghuis-zorgcentra en naar de vorming van extramurale (thuis)zorg teams. Daarin blijft de plaats van de cliënt en directe verzorgers ‘als in de familiekring’ centraal staan.
  Om deze ombuiging een stevig fundament te geven hebben we diverse beleidsdocumenten geschreven, die met elkaar samenhangen en nieuwe professionele standaarden en werkwijzen ingevoerd, alsmede hoger opgeleide zorgmedewerkers aangetrokken. Het document ‘Visie & Beleid voor Zorg binnen Nusantara’ is hiervan een onderdeel en dient u te lezen in samenhang met de drie andere documenten: het Jaardocument 2014, het Meerjarenplan 2013-2015 en het Werkplan 2014.

  Anno 2015 is Nusantara in het kader van het programma ‘Waardigheid en Trots’ van het ministerie van VWS, gekozen als een veelbelovende zorginstelling die kennis heeft van cultuurspecifieke zorg en behandeling aan haar doelgroep en de ambitie heeft expertisecentrum te worden. Die ambitie mag Nusantara de komende jaren verder realiseren.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.