Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

SWOZ: Welzijn-Auto Zwartsluis

Aanvullend vervoer door Samen Zwartsluis om leuke activiteiten te ondernemen. U kunt bijvoorbeeld naar een museum,de natuur in , de markt op. U kunt de Welzijn-Auto ook gebruiken om u van en naar activiteiten in Zwartsluis te vervoeren. U hoeft geen lid te worden en wordt thuis opgehaald en gebracht. Extra begeleiding kunt u zelf verzorgen (betalend). Totale kosten incl. entree kosten excl. eten, drinken etc. Graag afmelden bij ziekte en verhindering. Bij voorkeur met gepast geld betalen.

  Direct naar SWOZ: Welzijn-Auto Zwartsluis

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Zwartsluis
  Varianten
  Vervoer door vrijwilligers
  Voorwaarden

  Van 11 september 2017 t/m 29 december 2017, de gehele periode.

  Kosten 

  • De ritprijzen zijn de kosten zijn voor de elektriciteit en organisatiekosten. De entree voor musea e.d. is voor eigen rekening. Binnen Zwartsluis is de rit GRATIS 
  • Buiten de bebouwde kom betaalt u € 3.00 per rit.
  • Wilt u een halve dag of langer ergens zijn dan gaat de chauffeur naar huis en haalt u later op. Voor zo'n rit betaalt u € 6.00 per rit.
  • Het eten en drinken is voor eigen rekening maar u kunt ook zelf iets mee nemen.
  • De ritprijs rekent u af met de begeleider in de auto. Graag met gepast geld betalen.
  • De Welzijn-Auto is niet voor familie en ziekenhuis bezoek. Hiervoor kunt u terecht bij Kleine Noden.

   

  Stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland

  Samenwerken
  Welzijn Ouderen Zwartewaterland is er zich van bewust, dat hun aanbod van activiteiten en dienstverlening een onderdeel vormt van de triade wonen, welzijn en zorg die het zelfstandig blijven wonen mogelijk maakt. Welzijn Ouderen is er daarom op uit samen te werken met derden: zoals vrijwilligersorganisaties, organisaties van mantelzorgers, thuiszorg, verzorgings-en verpleeghuizen. Verder organiseert zij samen met de vrijwilligersorganisaties vervoer, klusjes aan huis, bezoekprojecten enz.

  De activiteiten en dienstverlening
  van de stichting Welzijn Ouderen Zwartewaterland leveren een bijdrage aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat is altijd het uitgangspunt. Het basispakket van activiteiten en dienstverlening dat zij aanbiedt levert een wezenlijke bijdrage aan het behoud van zelfstandigheid en aan de ontwikkeling en instandhouding van het sociaal netwerk.

  van € 0,00 tot € 6,00
  per kilometer
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.