|  | 

RSWP: Vrijwilliger voor begeleiding vervoer

Heeft u een afspraak met huisarts, tandarts of ziekenhuis en kunt of wilt u dat niet alleen, dan zoeken wij een vrijwilliger die u wilt begeleiden.

  Direct naar RSWP: Vrijwilliger voor begeleiding vervoer

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Alkmaar, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zeevang
  Varianten
  Vervoer door vrijwilligers
  Voorwaarden

  U betaalt een vast tarief rechtstreeks aan de vrijwilliger, die u van de meldpunt medewerker van tevoren krijgt te horen.
  Zie de site.

  Regionale Stichting WonenPlus Noord-Holland Midden

  Regionale Stichting WonenPlus (RSWP) wil een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving waarin mensen – ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden – op hun eigen wijze, in een vertrouwde en veilige omgeving, kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving.

  Op basis van deze missie worden activiteiten ontplooid waarbij uitgegaan wordt van de volgende visie op Wonen, Welzijn en Zorg:

  De meeste ouderen, gehandicapten en chronisch zieken willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. WonenPlus helpt met inzet van vrijwilligers -daarbij ondersteund door professionals- door middel van aanvullende praktische diensten en persoonlijke ondersteuning. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen regie, wederkerigheid, participatie en sociale cohesie zijn daarin richtinggevende oriëntaties.

  Historie
  Per 1 januari 2010 heeft de Regionale Stichting WonenPlus Noord-Holland Midden alle WonenPlus activiteiten in de regio Zaanstreek/Waterland overgenomen van Stichting WonenPlus Noord-Holland. Het ging om WonenPlus organisaties in de gemeenten Beemster, Graft-De Rijp, Schermer, Zeevang, (Aangenaam WonenPlus), Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Oostzaan, Waterland en Wormerland. Inmiddels is de verzelfstandiging een feit en wordt hard gewerkt aan de realisatie van de missie van de stichting.

  In 2012 is het servicepunt Oostzaan opgeheven, nadat de gemeente te kennen had gegeven de werkzaamheden van WonenPlus in eigen beheer te willen voortzetten. Het servicepunt in Wormer is gefuseerd met de stichting SOW. Deze organisatie gaat verder onder de naam Dienstencentrum Wormerland.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.