|  | 

Zorg in de laatste levensfase

U wilt de laatste fase in uw leven graag doorbrengen in uw eigen, vertrouwde omgeving. Palet biedt begeleiding, verzorging en verpleging aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en een korte levensverwachting hebben. Palliatieve zorg noemen we dat. Wanneer dit niet meer mogelijk is in uw eigen omgeving is hospice Marcelis Goverts Gasthuis een goed alternatief.

Palet biedt palliatieve zorg, begeleiding en ondersteuning bij u thuis. Een menselijke benadering en persoonlijke aandacht staan hierbij voorop. Zo verblijft u in uw eigen vetrouwde omgeving en ontvangt u de juiste zorg. Niet alleen verpleging, maar ook de behandelaars en therapeuten komen bij u thuis. Wanneer u door de omstandigheden niet langer meer thuis kunt wonen, kunt u ook terecht in ons hospice.

  Direct naar Zorg in de laatste levensfase

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Leeuwarden, Littenseradiel, Menaldumadeel
  Soorten hulp
  Begeleiding, Verzorging of verpleging
  Thuiszorg specialisatie
  Palliatieve zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Stichting Kwadrantgroep

  Statutaire naam: 
  Stichting Kwadrantgroep
  Kamer van Koophandel: 
  01110074 - 000033758328
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.