|  | 

Volledig Pakket Thuis

Heeft u een ZZP-indicatie voor zorg met verblijf in een woonzorgcentrum? Dan kunt u er ook voor kiezen om deze zorg thuis te ontvangen. U maakt dan gebruik van de regeling 'Volledig Pakket Thuis' (VPT). Alle diensten die u binnen een woonzorgcentrum zou ontvangen (zoals maaltijden) ontvangt u dan thuis. Uw huur blijft u echter zelf betalen.Het verschil tussen dit pakket en thuiszorg is dat er op grond van uw ZZP-indicatie afspraken gemaakt worden over de invulling van uw zorg.

Met het Volledig Pakket Thuis kunt u in uw eigen huis blijven wonen, maar ontvangt u de zorg op maat die u nodig heeft. Ook als u specialistische verpleegkundige zorg nodig heeft kunt u terecht bij Solis thuiszorg. Het Verpleegkundig Specialistisch Team kan u deze zorg thuis bieden. De gespecialiseerd verpleegkundigen verrichten hoogcomplexe verpleegtechnische handelingen aan huis. Deze complexe zorg wordt uitgevoerd in nauw overleg met uw huisarts of specialist

Vergoeding
Een volledig pakket thuis (vpt) is één van de leveringsvormen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Samen bespreken wij met u hoe uw zorg precies geleverd zal worden. Bijvoorbeeld op welke tijden u hulp krijgt bij de persoonlijke verzorging. Of welke begeleiding u precies nodig heeft. 

Eigen bijdrage
Daarnaast betaalt u zelf een eigen bijdrage. Via de rekenhulp op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen. De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen, gezinssituatie en de hoeveelheid zorg die u gaat ontvangen.

  Direct naar Volledig Pakket Thuis

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Deventer
  Soorten hulp
  Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Zorggroep Solis

  Missie/visie
  Solis is als zorgverlener al 750 jaar diep geworteld in de stad Deventer en omgeving. 
  Wij geloven dat elk individu heel goed in staat is om samen met zijn/haar omgeving zijn/haar eigen leven vorm te geven. Wij ondersteunen alle kwetsbare ouderen in de samenleving om zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te behouden.
  Loyaliteit en vertrouwen staan hoog in ons vaandel, en wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid. Hierbij zijn continuïteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid voor ons voorwaarde, voor onze organisatie én onze maatschappij als geheel.

  Mens en Solis
  Voor ouderen wordt het vermogen om hun eigen leven zo lang mogelijk zelf vorm te geven steeds belangrijker. Familieleden, mantelzorgers, buurt en vrijwilligers staan gezamenlijk rondom de mens, hun zelfstandigheid zoveel mogelijk ondersteunend. Professionele hulp kan ingeschakeld worden op het moment dat dit vermogen minder wordt. Solis is een van die professionals.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.