|  | 

Verpleging

U verblijft thuis, maar er is complexe zorg nodig. Dan kan gaan om intensieve pijnbestrijding, zoals met een morfinepomp, complexere vormen van wondzorg, infusen, katheteriseren of (palliatieve) sedatie. Een huisarts (of specialist) draagt wel de verantwoordelijkheid voor de zorg, maar kan die nooit vaak genoeg thuis komen opvolgen. Daarvoor is de thuiszorg.

Wanneer sprake is van complexe zorg, dan is echt verpleegkundige ondersteuning nodig. Complexe zorg van Zorgfix lijkt op ziekenhuiszorg aan huis. Dat is het feitelijk ook. De Zorgfix teamleden die deze zorg bieden zijn immers gediplomeerd verpleegkundigen. Maar ze kunnen wat extra's, namelijk: goed plannen en afspraken maken. Dankzij goed geplande (en nagekomen) zorgmomenten, blijft u baas over uw eigen dagindeling. Zo helpen wij u uw (lichamelijke) ongemakken zo klein mogelijk te houden. Maar vooral om uw leven zo leuk mogelijk te laten zijn.

Complexe thuiszorg van Zorgfix vindt plaats op de afgesproken tijdstippen en daarop kunt u rekenen. En als extra inzet vereist is, kunt u ook van ons op aan.

  Direct naar Verpleging

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Almere
  Soorten hulp
  Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Zorgfix Thuiszorg

  "Zorgen moet je niet maken, maar doen" - dat is onze lijfspreuk. Het is waaraan wij elke dag invulling geven. Met passie, professionaliteit en zachtmoedigheid. Wij houden van ons werk, want wij houden van mensen. Wij zijn Zorgfix.

  Zorgfix is een jonge en snel groeiende thuiszorgorganisatie in Almere. Zorgfix werd in 2010 opgericht door Susana Carvalho, zelf verpleegkundige. Zoals vaak waren persoonlijke motivatie en passie de aanleiding voor het starten van een nieuwe organisatie. Na amper vier jaar zijn bij Zorgfix al bijna 50 zorgverleners actief en krijgt de organisatie een 9,1 bij het klanttevredenheidsonderzoek. Zorgfix werkt.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.