Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Thuiszorg

Bent u op zoek naar thuiszorg voor u of uw naaste?
Dan is er vast behoorlijk wat veranderd in uw leven! Ons team is een open en duidelijk communicerend team. Het belang van de cliënt staat bij ons voorop. Uiteraard hebben we daarbij zeker ook oog voor elkaars beleven en proberen we elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen.

Oplossingsgericht werken, het zoeken en bieden van mogelijkheden én klaarstaan naar en voor elkaar, is wat wij u willen bieden. We zijn van mening dat samenwerking tussen cliënt, familie en medewerkers even belangrijk is en streven ernaar dat iedereen zich daarin respecteert en waardeert. We zien iedereen als een gelijkwaardige belangrijke schakel in het geheel.

Bent u benieuwd wat wij u kunnen bieden en of we in elkaars wensen kunnen aansluiten kunt u ons bellen of mailen.

Wij willen zorg bieden aan volwassen mensen met een beperking in alle leeftijden in de thuissituatie te weten:

 • 24/7 zorg.
 • Persoonlijke verzorging / begeleiding.
 • Verpleegkundige verzorging / begeleiding.
 • Verpleegkundige specialistische verzorging / begeleiding.
 • Psycho-geriatrische verzorging / begeleiding.
 • Palliatieve / terminale verzorging / begeleiding.
 • Dagbesteding, huishoudelijke verzorging.
 • Bemiddeling in zorgvragen / persoonlijke / psycho-sociale problematiek.
 • Mantelzorgondersteuning.
 • Ondersteuning bij indicatieaanvragen en financien.

  Direct naar Thuiszorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Nijmegen
  Soorten hulp
  Advies, instructie, voorlichting, Begeleiding, Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  Zorgpassie Valide B.V.

  We zijn een kleinschalige wijkzorg die zich inzet met als hoofddoel het welzijn voor de cliënt. We willen hierin de cliënten zoveel mogelijk stimuleren hun eigen regie te hervinden en behouden. Daar waar het een blijvende beperking betreft streven we ernaar om de cliënt te leren omgaan met deze verandering. Dit kan mogelijk gemaakt worden door middel van aanpassingen of ondersteuning te bieden met als doel zo optimaal en acceptabel mogelijk te kunnen leven in een thuissituatie.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.