|  | 

Thuiszorg

Bij ziekte en/of ouderdom zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Zorgcentrum St. Barbara komt bij u in huis!

Zorgcentrum St. Barbara is het aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. St. Barbara is centraal gelegen in de dorpskern en een vertrouwde naam voor zorg op maat. Van oudsher is St. Barbara vooral bekend door zorg in het zorgcentrum zelf. Maar wij bieden ook passende zorg bij u thuis.

Keuzevrijheid
Keuzevrijheid is een groot goed en zorgcentrum St. Barbara zal u hierin ook bemoedigen. Samen bekijken we met u, uw familie, huisarts en/of specialist welke zorg u wenst en nodig heeft. Zorg op maat, die bij u past. Omdat wij vanuit ons zorgcentrum als centraal punt werken, kunnen wij u extra momenten bieden en staan we u telefonisch 24 uur per dag te woord. De keuze is aan u. Iedere cliënt mag zelf kiezen van wie hij/zij de zorg wilt hebben.

Persoonlijke verzorging
Al u hulp bij de persoonlijke verzorging nodig heeft, komen wij u helpen bij deze dagelijkse levensverrichtingen als; wassen, douchen, baden, aankleden, scheren, tandenpoetsen, bed opmaken, huidverzorging, hulp bij de toiletgang, etc.Wij bieden ook hulp bij het aanbrengen van protheses en hulp bij bewegen. We streven er naar uw zelfredzaamheid te behouden.
Sinds het intreden van de participatiewet, waar de mantelzorger onder valt, wordt er gekeken hoe we samen, met elkaar de juiste zorg kunnen bieden.

Verpleging
Wij komen ook bij u thuis als u hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen, zuurstof, wondverzorging,lichamelijke controles en/of het geven van injecties. De indicatie verpleging omvat tevens dat we onderzoek doen naar uw gezondheid. We signaleren veranderingen in uw gezondheid en vragen waar nodig aanvullende hulp aan. Vanzelfsprekend adviseert St. Barbara ook hoe het beste kunt omgaan met de ziekte en/of de hulpmiddelen.

Ondersteunende begeleiding
Al u zelfstandig woont en u heeft beperkingen is er soms ondersteuning nodig bij andere activiteiten of de regie over het dagelijks leven. Wij kunnen u ondersteunen bij het structureren van uw dagindeling en geven u praktische hulp. De begeleiding kan bestaan uit o.a. het oefenen van vaardigheden, het regelen van dagelijkse bezigheden. Wij kunnen u stimuleren in de persoonlijke verzorging of begeleiden bij sociale participatie. Doordat we vanuit onze vaste locatie het zorgcentrum St. Barbara werken bent u extra goed in beeld wanneer thuis wonen niet meer gaat. Ook kan dagverzorging soms een mogelijkheid zijn om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Omdat St. Barbara intensief samenwerkt met andere zorgaanbieders kunnen we u goede professionele zorg bieden.

  Direct naar Thuiszorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Dreumel
  Soorten hulp
  Advies, instructie, voorlichting, Begeleiding, Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor thuiszorg moet u een indicatie hebben van de wijkverpleegkundige. Wij staan voor u klaar om deze indicatie voor u aan te vragen en een afspraak te maken met de wijkverpleegkundige voor een "keukentafelgesprek". Deze indicatie wordt voor een bepaalde tijd (indien nodig) gegeven. Wanneer u een indicatie heeft, wordt er in overleg met u het zorgmoment (tijdstip) afgesproken. Hiervoor tekent u een Zorg en dienstverleningsovereenkomst.

  Zorgcentrum St. Barbara bv

  St. Barbara wil het aanspreekpunt zijn van zorg in Dreumel en omgeving en is gelegen in de dorpskern van Dreumel en is "the place to be" voor zorg op maat. Daarnaast staat de bewoner centraal bij zorgcentrum St. Barbara. Het streven is een optimaal sociaal, lichamelijk en geestelijk welbevinden van de cliënt. Het huis heeft 16 verzorgingsplaatsen, 2 plaatsen voor "scheiden van wonen en zorg" en 12 verpleegplaatsen.

  Het huis biedt ruimte om prettig en zo zelfstandig mogelijk te leven. Mede door haar kleinschaligheid staan cliëntgerichtheid en het individueel welbehagen voorop. Professionaliteit, hulpvaardigheid en duidelijkheid staan bij St. Barbara eveneens hoog in het vaandel. Voor de kwaliteit van de zorg ontving St. Barbara het Bronzen Keurmerk in de zorg. Dit keurmerk geldt zowel voor het verzorgingshuis als de verpleegafdeling van Zorgcentrum St.Barbara.

  Mede door de positieve ervaringen binnen het zorgcentrum en de stijgende vraag naar zorg aan huis is St. Barbara in 2007 gestart met het leveren van thuiszorg aan de inwoners van Dreumel en de directe omgeving. St. Barbara heeft 40 medewerkers in dienst en er zijn zo'n 35 actieve vrijwilligers, die tal van activiteiten organiseren. 

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.