|  | 

Thuiszorg

U woont zelfstandig en heeft behoefte aan thuiszorg. Voor elke situatie heeft Careaz een professionele oplossing. Uw manier van leven is hierbij het uitgangspunt. Samen kijken we naar wat u en uw omgeving zelf kunnen doen en wij helpen daar waar het nodig is. Zorg persoonlijk maken, noemen we dat bij Careaz.

Careaz heeft verschillende vormen van thuiszorg, zodat u zo lang en zo prettig mogelijk thuis kan blijven wonen. Wat voor zorg u thuis ook nodig heeft, er is geen wachttijd bij Careaz. U kunt altijd bij ons terecht!

Thuiszorg van Careaz: persoonlijk, dichtbij en vertrouwd
Bij Careaz krijgt u hulp of zorg van een medewerker die werkt vanuit een klein en wijkgericht zorgteam. U wordt dus zoveel mogelijk door dezelfde medewerker geholpen. Het zorgteam kent uw wijk of dorp in de Achterhoek als geen ander. Ook krijgt u een vast contactpersoon waar u met uw vragen terecht kunt. Wel zo vertrouwd.

  Direct naar Thuiszorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk
  Soorten hulp
  Begeleiding, Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Voorwaarden

  Voor begeleiding, verzorging of verpleging van Careaz is een indicatie nodig. Een indicatie voor begeleiding kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. De wijkverpleegkundige van Careaz stelt de indicatie voor verzorging en verpleging.

  Voor verzorging en verpleging betaalt u geen eigen bijdrage. Deze kosten vallen onder de zorgverzekeringswet. Een uitzondering hierop geldt wanneer mensen een indicatie hebben voor zorg en verblijf (WLZ-indicatie), maar thuis de zorg ontvangen. In dat geval wordt wel een eigen bijdrage betaald en stelt het CIZ de indicatie. 

  Toewijzing van een Wmo-indicatie zorgt ervoor dat de kosten grotendeels worden vergoed. U betaalt echter altijd een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen en vermogen. U kunt uw bijdrage uitrekenen op de website hetcak.nl. Het CAK is de instantie die namens gemeentes en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eigen bijdragen berekent en int.

  Het is ook mogelijk om de verschillende vormen van thuiszorg particulier of via het persoongebonden budget (PGB) bij Careaz in te kopen.

  Careaz

  Persoonlijk, dichtbij en vertrouwd
  Careaz is een zorgorganisatie in het oosten van de Achterhoek die vanuit kleinschaligheid en lokale betrokkenheid ondersteuning biedt op de terreinen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening bij ouderen thuis of zo dicht mogelijk bij huis. Bijdragen aan het levensgeluk van mensen met een kwetsbaar brein, lichaam en/of sociaal netwerk enerzijds en het werkplezier van medewerkers anderzijds, staan bij ons voorop.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.