|  | 

Palet: Dagbehandeling

Wordt u in uw doen en laten belemmerd door geestelijke of lichamelijke problemen en heeft u tijdelijk specifieke behandeling nodig? Binnen verschillende centra en steunpunten van Palet kunt u dagbehandeling ontvangen.

Professionele medewerkers begeleiden u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. De behandeling staat centraal. Daarnaast neemt u deel aan verschillende activiteiten die de behandeling ondersteunen en aansluiten bij uw behoeften en wensen. U kunt één of meerdere dagen per week deelnemen aan dagbehandeling. Als u ook een vervoersindicatie heeft, wordt het vervoer van en naar huis voor u verzorgd.

De kosten voor dagbehandeling
worden vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De WLZ vervangt sinds 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt een indicatie voor langdurige zorgt aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die beoordeelt op een objectieve manier welke zorg u precies nodig heeft en welke vergoeding hier bij hoort.

  Direct naar Palet: Dagbehandeling

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Leeuwarden, Littenseradiel, Menaldumadeel
  Soorten hulp
  Advies, instructie, voorlichting, Begeleiding, Behandeling (paramedisch, gericht op herstel), Verzorging of verpleging
  Thuiszorg specialisatie
  Lichamelijke beperking, Dementiezorg, Specialistische zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Voorwaarden

  De indicatie voor dagbehandeling en dagverzorging wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ons Klantadviescentrum helpt u graag bij uw aanvraag.

  Stichting Kwadrantgroep

  Statutaire naam: 
  Stichting Kwadrantgroep
  Kamer van Koophandel: 
  01110074 - 000033758328
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.