Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Mennistenerf: Thuiszorg

Binnen Mennistenerf werken verschillende medewerkers met elkaar samen om de meest geschikte en gewenste zorg te bieden voor elke cliënt. Om dit te kunnen waarborgen wordt een zorgleefplan opgesteld, voor en samen met iedere cliënt/vertegenwoordiger. Op vier belangrijke domeinen staat beschreven wat de cliënt nodig heeft om optimale levenskwaliteit te ervaren: woon- en leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden en tot slot lichamelijk welbevinden en gezondheid.

  Direct naar Mennistenerf: Thuiszorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Zaandam
  Soorten hulp
  Verzorging of verpleging
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Betaling
  Persoonsgebonden betaling (PGB)
  Voorwaarden

  U heeft recht op een bepaalde mate van huishoudelijke verzorging als u een indicatie hiervoor heeft vanuit de WMO. Onze medewerkers komen op de afgesproken tijd bij u langs en voeren de werkzaamheden uit zoals ze met u zijn overeengekomen tijdens het intakegesprek. We stellen ons graag flexibel voor u op en vragen regelmatig naar uw tevredenheid.

  Aan bewoners in de wijk en van de zorg- en aanleunwoningen biedt Thuiszorg Dirk Prins alle mogelijke hulp op lichamelijk, psychogeriatrisch (licht dementerend) en psychosociaal gebied. Met deze zorg kan een cliënt zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen.

  Zorgcentrum Mennistenerf

  Mennistenerf is een goed gekwalificeerd en hartelijk Doopsgezind Zorgcentrum in Zaandam Zuid. Het hoofdgebouw telt 66 (zorg)appartementen voor ouderen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en 32 appartementen voor mensen met dementie. Daarnaast zijn er 77 aanleunwoningen en 32 zorgwoningen voor 60-plussers. Mennistenerf biedt tal van voorzieningen, waaronder een restaurant, vervoer, wasverzorging, een winkel, grand café en Wijkcentrum Dirk Prins met zijn vele activiteiten. Deze voorzieningen zijn er voor de bewoners van Mennistenerf én voor de bewoners uit de omgeving. Iedereen is welkom.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.