Alleszelf.nl ALLESZELF.NL
 |  | 

Het ambulant verpleegtechnisch team

Het ambulant verpleegtechnisch team is een team goed opgeleide specialistische verpleegkundigen. De verpleegkundigen van het AVT verrichten specialistische zorg in de thuissituatie.

We bedoelen hiermee verpleegkundige verpleegtechnische handelingen die minder voorkomen in de thuiszorg dan de standaard reguliere zorg en die specifieke kennis en vaardigheden vereisen.  Voor zaken als een voedingsinfuus, sondevoeding of bijvoorbeeld pijnbestrijding, is de client niet meer automatisch op het ziekenhuis aangewezen. En dat zijn slecht enkele voorbeelden. Deze ondersteuning maakt in veel gevallen een versnelde thuiskomst mogelijk na een ziekenhuisverblijf. Er kan steeds meer ‘ziekenhuistechnologie’ thuis gebruikt worden. Zo kunnen ook terminale clienten met de juiste geavanceerde technische hulpmiddelen vaak tot het einde thuis blijven in hun eigen vertrouwde omgeving.

Het AVT werkt nauw samen met huisartsen, ziekenhuisspecialisten, (wijk)verpleegkundigen en andere zorgverleners. We werken met protocollen van het ziekenhuis en de landelijke vilans protocollen. Wanneer u langdurig specialistische verpleegkundige zorg nodig heeft, traint het AVT wijkverpleegkundigen en mantelzorgers om de zorg (gedeeltelijk) over te nemen.

  Direct naar Het ambulant verpleegtechnisch team

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Meppel
  Soorten hulp
  Behandeling (paramedisch, gericht op herstel)
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee
  Voorwaarden

  De zorg wordt veelal aangevraagd door de wijkverpleegkundige (Wlz)  of via het transferpunt van het ziekenhuis als de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet gefinancierd moet worden.

  De Wijkzorg Meppel

  De Wijkzorg Meppel is een unieke samenwerking tussen Huisartsenpraktijk Spectrum en  Beter Thuis Wonen Thuiszorg. De Wijkzorg Meppel levert thuiszorg aan de inwoners van Meppel.

  Met De Wijkzorg Meppel ontstaat er een organisatie waarbij voor zowel de gezondheidszorg als de thuiszorg, Huisartsenpraktijk Spectrum het aanspreekpunt is. Voor raadpleging en verslaglegging zal voor de cliënten die bij Huisartsenpraktijk Spectrum zijn ingeschreven gebruik worden gemaakt van één cliëntendossier. In een tijd van bezuinigingen moet de aandacht gericht zijn op behoud en verbetering van kwaliteit. Wij spelen met De Wijkzorg Meppel in op deze en andere veranderingen die ons in de zorg te wachten staan.

  Onze werkwijze kenmerkt zich door vanuit de vraag van de cliënt te werken en alle functies in  eigen huis te hebben. Alle zorgprofessionals werken vanuit één gebouw, met één telefoonnummer, één patiëntendossier, één mailadres, één balie en één website. Nu zich, ook in Meppel, steeds meer partijen bezig houden met het aanbieden van zorg is er behoefte aan stabiliteit, continuïteit en herkenbaarheid. Door deze samenwerking en het werken in kleine teams beperken we de hoeveelheid zorgprofessionals die bij de zorg voor een cliënt betrokken wordt. Hierdoor weten wij sneller en beter waar behoefte aan is en kunnen we nog nauwkeuriger de juiste zorg en ondersteuning indiceren en inzetten.

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.