|  | 

Elkander: Behandelteam aan huis

De specialisten van het behandelteam kunnen u behandelen en begeleiden als u te maken heeft met problemen en ziektes op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied. U kunt een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde, (gezondheids)psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychomotorisch therapeuten en op maatschappelijk werk.

  Direct naar Elkander: Behandelteam aan huis

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  Ameland, Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Leeuwarden, Littenseradiel, Menaldumadeel, Noardeast-Fryslân
  Soorten hulp
  Behandeling (paramedisch, gericht op herstel)
  Thuiszorg specialisatie
  Lichamelijke beperking, Specialistische zorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Ja

  Stichting Kwadrantgroep

  Statutaire naam: 
  Stichting Kwadrantgroep
  Kamer van Koophandel: 
  01110074 - 000033758328
  Rechtsvorm: 
  Stichting
  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.