|  | 

Dementiezorg

CarePool heeft een zorgbegeleider die u kan ondersteunen in het hele dementieproces. De zorgbegeleider is een vertrouwd en vast gezicht voor u. De zorgbegeleider is geschoold in het omgaan met dementie. Zij kan u en uw familie en andere betrokkenen van veel informatie voorzien. Dat kan o.a gaan over zorg en welzijn, een luisterend oor, indicatiestelling etc. CarePool is bij het netwerk Dementie Drenthe aangesloten.

Iedereen vergeet weleens wat en als u ouder wordt, kunt u merken dat uw geheugen achteruit gaat. Dat hoort bij het ouder worden. Maar wanneer wordt het tijd om u zorgen te maken? En hoe weet u of er sprake is van 'gewone' vergeetachtigheid of dementie? Dementie kan zich op verschillende manieren laten zien, waarbij het soms niet eens zo duidelijk is dát het om dementie kan gaan:

 • Mijn partner is zo onrustig en wordt gauw boos, vooral als  ik hem wil helpen. Wat moet ik doen? Hoe moet ik reageren?
 • Mijn partner begint steeds vergeetachtiger te worden. Veel mensen zeggen tegen me dat het erbij hoort als je ouder wordt. Maar ik vraag me toch weleens af of er niet meer aan de hand is. Het zou wel goed zijn als er eens naar gekeken werd. Waar kan dat?
 • Mijn partner slaapt overdag en is 's nachts wakker. Dit is ook voor mij erg zwaar. Ik heb weleens gehoord van dagopvang, waar kan dat? En hoe pak ik dat aan?
Herkent u deze vragen? Dan kan een zorgbegeleider u mogelijk de juiste ondersteuning bieden.
Wilt u rechtstreeks contact met een zorgbegeleider van CarePool dan kunt u bellen. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.

  Direct naar Dementiezorg

  Aanvullende informatie

  Dekkingsgebied(en)
  De Wolden, Meppel, Westerveld
  Soorten hulp
  Advies, instructie, voorlichting
  Thuiszorg specialisatie
  Dementiezorg
  Spoedhulp mogelijkheid
  Nee

  CarePool Thuiszorg

  De kernacitviteit van CarePool Thuiszorg bestaat uit het leveren van alle vormen van thuiszorg voor alle doelgroepen, zowel op grond van de AWBZ als vanuit de WMO. CarePool levert zorg in de gemeente Westerveld, de Wolden en Meppel.

  CarePool Thuiszorg is creatief ingesteld en werkt oplossingsgericht. Zij ziet samenwerking met andere partijen als een toegevoegde waarde. CarePool wil het complete pakket van zorg thuis door vaste en kleine teams van professionele medewerkers bij de cliënt laten verrichten, waardoor clienten altijd de vertrouwde gezichten zien. De zorg is optimaal afgestemd op de wensen van de client en is kwalitatief hoogwaardig. De zorg wordt geboden in samenhang met ketenpartners zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere verwijzers. CarePool thuiszorg heeft een actieve, stimulerende rol in zorgnetwerken in de regio's op de plaatsen waar inbreng van de aanwezige kennis en ervaring meerwaarde heeft. Wij bieden een stimulerende werkomgeving waar de medewerkers trots op zijn. Wij zijn een betrouwbare en loyale partner.

  Visie:

  •  
  • zorg op maat
  • klantvriendelijk
  • verantwoorde zorg
  • respect voor elkaar
  • goed werkgeverschap
  • ruimte voor medezeggenschap
  • gezonde bedrijfsvoering
  • passend toezicht

  Delen: 
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.
  Kloppen de gegevens niet (meer)?
  Geef een wijziging door.